Steun ons

DR Congo Oost

  • 5,77 miljoen inwoners
  • 5 partnerziekenhuizen
  • 1 neuropsychiatrisch centrum
  • 1 opleidingscentrum
  • 1 projectpartner
  • 0,1 artsen per 1000 inwoners

De onveiligheid in de regio, de armoede, alsmede geografische en culturele factoren, blijven de medische verzorging van veel mensen bemoeilijken. De gezondheidszorg is weliswaar verbeterd, maar blijft beperkt en precair. Het wordt gekenmerkt door hoge sterftecijfers: de moedersterfte blijft, ondanks een lichte daling, hoog (693 per 100.000 levendgeborenen in 2019), net als de zuigelingensterfte. Epidemieën zijn vaak zeer verwoestend in termen van mensenlevens, en het gebrek aan gekwalificeerd personeel en kwaliteitsinfrastructuur beperkt ook aanzienlijk de toegang tot kwaliteitsgezondheidszorg. Naast regelmatige uitbraken van malaria, acute infecties van de luchtwegen, ondervoeding en parasitaire infecties, wordt de provincie regelmatig getroffen door epidemieën zoals cholera, mazelen en, recentelijk, ebola.

Lokale coördinatie

Het regionale team van Artsen Zonder Vakantie in Burundi steunt het team in Bukavu door uitwisselingen en activiteiten te vergemakkelijken.

Plaatselijke samenwerking

Artsen Zonder Vakantie heeft 8 partnerziekenhuizen in deze regio, waarvan er 5 een capaciteitsopbouwprogramma volgen: HGR Nyantende, HGR Kamina de Nyangezi, HGR Monvu, HGR Mubumbano en HGR F. S. Ki Walungu. Evenals het neuropsychiatrisch centrum, CNP Sosame, dat ook in CRT is.  Er is ook een opleidingscentrum bij HGR Dr. Rau in Ciriri.

Artsen Zonder Vakantie werkt samen met het Panzi Ziekenhuis als projectpartner. Dit ziekenhuis, dat wereldberoemd is dankzij Dr. Mukwege – “de man die vrouwen oplapt” en winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede in 2018 – is gespecialiseerd in de behandeling van overlevenden van geweld, van wie de overgrote meerderheid seksueel misbruikt is. Onze organisatie is betrokken bij een project om zonnepanelen te installeren.

Internationale cooperatië

Jenga Maarifa, opleiding van trainers.

Deze opleiding is bedoeld voor biomedische technici die in ziekenhuizen werken. Het is de bedoeling dat zij de nodige theoretische en praktische kennis opdoen van medische hulpmiddelen en infrastructuur. Maar ook dat zij hun rol begrijpen en de noodzaak inzien van preventief en curatief onderhoud van medische hulpmiddelen en dat zij de fundamentele technische vaardigheden ontwikkelen om deze te repareren.

Het oprichtingsproject van Jenga Maarifa heeft zich ontwikkeld met de installatie van zonnepanelen om het energietekort op een duurzame manier aan te pakken. Nogmaals, het zijn de opgeleide technici die hun vaardigheden doorgeven aan minder ervaren mensen of studenten.

Jenga Maarifa 1

Installatie van een fotovoltaïsch systeem op het Panzi-ziekenhuis en een opleidingsmodule voor onderhoudstechnici. In samenwerking met (en gesubsidieerd door) de provincie Vlaams-Brabant.

Jenga Maarifa 2

opleiding en sensibilisering van managers, verzorgers en technici voor het correcte gebruik en onderhoud van biomedische apparatuur, met bijzondere aandacht voor beademingsapparatuur in het kader van de strijd tegen COVID-19. Dit project is een samenwerking met Humatem en ULB Cooperation en vindt plaats in zowel Zuid- als Noord-Kivu.

Artsen Zonder Vakantie werkt samen met Fracarita Belgium (een NGO voor internationale ontwikkelingssamenwerking van de congregatie, actief op het gebied van geestelijke gezondheidszorg, onderwijs en handicaps) voor het aspect geestelijke gezondheidszorg in het neuropsychiatrisch centrum van Sosame en in Burundi.

Actualiteit in DR Congo Oost

Onze aanpak

We zijn een NGO dir strijdt voor kwaliteitsvolle gezondheidszorg in 5 landen van Afrika ten zijden van de Sahara.

Onze aanpak

Verhalen

Lees enkele van de inspirerende verhalen van onze medewerkers over onze 40 jaar. Veel leesplezier!

Verhalen

Publicaties

Bekijk zeker onze jaarverslagen voor een goed en beknopt overzicht van onze activiteiten.

Publicaties