Financieel manager Dirk Weets deelde tien jaar vrijwillig zijn kennis:

Ik ben fier op de solide basis die de organisatie nu heeft.

 

Dirk Weets werkte tien jaar lang voor Artsen Zonder Vakantie, belangeloos en voor niets, maar vooral vanuit zijn motivatie om zijn jarenlange opgebouwde expertise in marketing en het financiewezen te kunnen inzetten voor een goed doel. Hij woont in Mechelen en dus was de stap naar Artsen Zonder Vakantie snel gemaakt.

Kennisdeling

Ik kon me vooral vinden in de visie om niet enkel humanitaire hulp te bieden in Afrika. Die manier van hulp bieden, is vaak beperkt in tijd en wordt toegepast in crisissituaties. Maar Artsen Zonder Vakantie hamerde vooral op kennisdeling. Zodanig dat de mensen in moeilijke gebieden ook kunnen functioneren zonder hulp van buitenaf.

Hij startte aanvankelijk met helpen bij de boekhouding maar door zijn voormalige ervaringen als financieel directeur groeide zijn engagement al snel uit tot een managementfunctie. “Ik zat eigenlijk in een dubbele rol, enerzijds als vrijwilliger, want ik werkte onbezoldigd, maar anderzijds beschouwden ze me als vaste medewerker.”

Structuur en reorganisatie

Hoewel hij nooit ter plaatse ging, was hij vanuit België steeds heel nauw betrokken bij de projecten van de organisatie. “Ik vond dat ik er veel kon doen. Samen met de toenmalige directeur professionaliseerden we de werking. Zoiets doe je niet op één, twee, drie. Mijn job was nooit gedaan. Zo zorgde ik er mee voor dat er structuur kwam in de financiële opvolging. We reorganiseerden de fondsenwerving zodat er een betere basis was om de donateurs aan ons te binden. Ik liet een boekhoudkundige provisie aanleggen zodat we daar gedurende drie à vier jaar uit konden putten om te investeren in structureel materiaal voor het Zuiden. Ook de rapportering naar de overheid pakten we anders aan. Op die manier kon ik ervoor zorgen dat de relatie tussen Artsen Zonder Vakantie en de overheid terug op de rails zat. Daar ben ik wel fier op.”

Altijd in het hart

Nu hij bijna de 75 jaar benadert, bereikt hij de leeftijdsgrens om in de Algemene Vergadering te zetelen, een plaats die hij acht jaar koesterde. “Het is goed dat daar een limiet op staat maar voor sommige mensen komt dat altijd te vroeg hé. Artsen Zonder Vakantie heeft me altijd nauw aan het hart gelegen en dat zal altijd zo blijven.”

Tekst: Ann Palmers

 

Meer verhalen

Waar zijn we actief?

We zijn een NGO die strijdt voor kwaliteitsvolle gezondheidszorg in 5 Afrikaanse landen ten zuiden van de Sahara.

Waar actief

Publicaties

Bekijk onze jaarverslagen voor een goed en beknopt overzicht van onze activiteiten.

Onze jaarverslagen

Onze aanpak

Wij hebben een gestructureerde, modulaire aanpak gericht op duurzaamheid en zelfstandigheid.

Onze aanpak