BE73 7331 0001 0060

Samenwerken met andere organisaties

Om de impact en het duurzame resultaat van onze zendingen te verhogen, werken wij samen met andere organisaties en instanties.

Door goede contacten te onderhouden met de lokale gezondheidsinstanties kan Artsen Zonder Vakantie zijn werking nog beter afstemmen op het lokale en nationale gezondheidsbeleid. In Rwanda, Burundi en Benin werken we ook samen met Enabel (Belgisch ontwikkelingsagentschap).

Verder overleggen we met andere organisaties die actief zijn op het terrein van gezondheidszorg. Door harmonisatie en coördinatie versterken we het eindresultaat van onze gezamenlijke acties.

Raadpleeg de volledige lijst van actoren met wie we samenwerken.

Door harmonisatie en coördinatie versterken we het eindresultaat van de gezamenlijke acties.