BE73 7331 0001 0060

Capaciteitsversterkend traject uitwerken

In overleg met de lokale partner wordt een capaciteits- versterkend traject (TRC) uitgewerkt voor een duur van 3 tot 5 jaar.

Het opmaken van een capaciteitsversterkend traject verloopt in verschillende stappen:

  • Zelfevaluatieten eerste evalueert het ziekenhuis, onder begeleiding van Artsen Zonder Vakantie, zijn eigen organisatie: de reeds aanwezige expertise en ervaring worden in kaart gebracht, alsook de noden. Uit die zelfevaluatie komen de domeinen en diensten naar voor waarop de partner nog ondersteuning kan gebruiken.
  • Opstellen van een prioriteitenlijst: vervolgens leggen we samen de prioriteiten voor de komende drie jaar samenwerking vast. Een ziekenhuis zal er bijvoorbeeld voor kiezen om zijn capaciteiten op het gebied van gynaecologie en algemene chirurgie te versterken, terwijl een ander ziekenhuis voor orthopedie en ziekenhuishygiëne kiest.
  • Operationeel plan: we onderzoeken samen met de partner hoe ze hun capaciteiten in de zelfgekozen domeinen nog verder kunnen ontwikkelen met onze ondersteuning. Dat alles vertalen we in een concreet actieplan waarin zendingen door terreinvrijwilligers of lokale experten, de organisatie van regionale vormingen en de aankoop en installatie van biomedische apparatuur zijn opgenomen. 

Gedurende drie jaar vormt het capaciteitsversterkend traject de basis voor de samenwerking. Dankzij een continue opvolging kan het operationele plan, indien nodig, worden bijgestuurd.

Aan het einde van de drie jaar wordt het capaciteitsversterkend traject samen met de partner geëvalueerd. Als de doelstellingen nog niet zijn bereikt, kan het TRC worden verlengd. Als de doelstellingen wel werden bereikt, kan een nieuw traject met nieuwe prioritaire domeinen worden opgemaakt of kan de samenwerking worden afgerond door middel van een exitstrategie.

Klik hier om in detail te ontdekken hoe het capaciteitsversterkende traject werkt.