BE73 7331 0001 0060

(Para)medische capaciteitsversterking

Onze partnerziekenhuizen hebben vaak geen gekwalificeerd (para)medisch personeel. De oorzaak hiervan is de beperkte mogelijkheid tot specialisatie in veel landen ten zuiden van de Sahara. Als de partner aangeeft dat de kennis en vaardigheden van hun (para)medische staf moeten worden versterkt, werken we met hen samen. De domeinen waarbinnen we werken zijn talrijk: gynaecologie-verloskunde, basischirurgie, traumatologie, spoedgevallen, urologie, kindergeneeskunde ... Het is de partner zelf die het domein (of de domeinen) selecteert waarbinnen de capaciteiten van het (para) medische personeel dienen te worden versterkt.

Het zij aan zij behandelen van patiënten.

HugoDierickxsensHet effect van 2 zendingen per jaar laat zich duidelijk voelen: er was meer continuïteit, meer ervaring en meer vertrouwen in eigen kunnen bij de beide lokale artsen.

Tijdens onze afwezigheid hadden ze zelf enkele ingrepen verricht. Bij controle waren deze volledig geslaagd. Ze hebben 80% van de ingrepen als eerste chirurg verricht. Ikzelf was "standby" in het operatiekwartier voor eventuele problemen. Dit heeft zeer goed gewerkt en dit vertrouwen heeft hen aangemoedigd en hun zelfvertrouwen aangewakkerd.”

(Dr. Hugo Dierckxsens, neus-keel-oor arts over zijn zending in DR Congo).