BE73 7331 0001 0060

Onze doelstellingen

Artsen Zonder Vakantie verdedigt het recht op gezondheid en wil kwalitatieve gezondheidszorg voor iedereen mogelijk maken.

Om ervoor te zorgen dat onze partners betere zorg aan hun patiënten kunnen bieden, werken we met hen aan het versterken van hun capaciteiten.

Om ervoor te zorgen dat onze partners betere zorgen aan hun patiënten kunnen bieden, werken we met hen aan het versterken van hun capaciteiten.

Artsen Zonder Vakantie werkt op drie verschillende domeinen aan capaciteitsversterking:

De uitwisseling van kennis speelt hier een centrale rol: beide partijen leren veel van elkaar en versterken wederzijds hun competenties.

Er worden verschillende activiteiten georganiseerd om de capaciteiten te versterken:

 

  • Zendingen: Multidisciplinaire teams bestaande uit Belgische artsen/paramedici en/of lokale experts voeren zendingen uit in onze partnerziekenhuizen. Deze teams werken 2 tot 3 weken met lokale gezondheidsmedewerkers. On-the-job training (vorming direct op de werkplek: aan het bed, in de spreekkamer, het lab, de operatiekamer, de kraamafdeling, enz.) heeft de voorkeur, maar andere methoden zoals theoretische training en coaching worden ook gebruikt.
  • Thematische vormingen: medewerkers van verschillende partnerziekenhuizen komen bijeen rond onderwerpen zoals ziekenhuishygiëne of de organisatie van de apotheek. Gedurende enkele dagen nemen ze deel aan theoretische en praktische workshops die worden gegeven door lokale experts en/of vrijwilligers op het terrein. Deze werkwijze maakt het mogelijk om meerdere partners tegelijkertijd te bereiken en geeft hen de mogelijkheid om hun ervaringen en kennis uit te wisselen. Aan het einde van de vorming vertrekken de deelnemers met een actieplan voor hun ziekenhuis en op een later tijdstip ontvangen ze supervisionele training om te beoordelen of het actieplan goed is uitgevoerd.
  • Lokale stages: Een (para)medisch personeelslid uit een partnerziekenhuis neemt deel aan een zending die plaatsvindt in een ander partnerziekenhuis.
  • Uitwisseling van kennis tussen partnerziekenhuizen.
  • Materiële ondersteuning: medicatie, verbruiksartikelen en biomedische apparatuur.
  • Begeleiding lokaal personeel bij de ontwikkeling van protocollen en procedures.
  • Ter beschikking stellen van naslagwerken en ander lesmateriaal.