BE73 7331 0001 0060

Wat we doen

Wat we doen

Artsen Zonder Vakantie bouwt duurzame samenwerkingen uit met partners. Onze partners zijn ziekenhuizen en zorgcentra in 5 Afrikaanse landen die in vaak moeilijke omstandigheden de best mogelijke zorg aan hun patiënten bieden.

Op verschillende manieren helpen we onze partners om hun capaciteiten te versterken. Zo sturen we multidisciplinaire teams van vrijwilligers die tijdens hun verblijf kennis en ervaring uitwisselen met hun Afrikaanse collega’s. In de eerste plaats via on the job training: praktijkondersteuning aan de operatietafel of naast het ziekbed.

Visie en missie

Artsen Zonder Vakantie werkt samen met zijn partnerziekenhuizen aan meer kwaliteitsvolle, patiëntgeoriënteerde medische zorg. In samenspraak bepalen we welke capaciteiten versterkt moeten worden om dat doel te bereiken.

We organiseren workshops en stellen (para)medische specialisten ter beschikking om kennis uit te wisselen met hun lokale collega’s. Het resultaat: het partnerziekenhuis kan zijn rol in het nationale gezondheidssysteem autonoom opnemen.

Onze doelstellingen

Om de kwaliteit van de zorg te verbeteren, ondersteunt Artsen Zonder Vakantie het lokale personeel in het versterken van hun capaciteiten op verschillende domeinen:

  • het (para)medische
  • het technische
  • het organisatorische

Onze werking

Op vraag van het partnerziekenhuis tekenen we samen met hen een duurzaam traject uit om hun capaciteiten te versterken. Kortdurende zendingen van vrijwilligers zetten de doelstellingen van het traject om in realiteit.

Tijdens deze zendingen ligt de nadruk op kennisuitwisseling. Artsen Zonder Vakantie werkt samen met andere organisaties om via gezamenlijke acties het eindresultaat te versterken.

Artsen Zonder Vakantie bouwt duurzame samenwerkingen uit met partners.