BE73 7331 0001 0060

wat is een legaat

Een legaat is een gift per testament. Het is pas geldig op het moment van overlijden van de persoon die het legaat heeft gemaakt.

Waarom een testament opstellen?

Wanneer men overlijdt zonder testament, worden de goederen overhandigd aan de erfgenamen aangeduid door de wet. Indien de overleden persoon geen familie meer heeft, komt het hele vermogen ten goede aan de Staat.


Indien u een testament opmaakt, kunt u daarin bepalen dat één of meerdere organisaties die u nauw aan het hart liggen, na uw overlijden gesteund moeten worden. Uiteraard kan een testament nooit voorbijgaan aan de wettelijke regelingen. Essentieel is dat de rechten van de echtgenote of echtgenoot en van de kinderen worden gerespecteerd. Maar u kunt vrij beslissen dat een deel van uw vermogen wordt aangewend voor het goede doel.
Een legaat schenken kan op verschillende manieren. Een legaat krijgt geldigheid na het overlijden van de erflater en mag enkel worden uitgevoerd mits een geldig testament.

Hoe een testament opstellen?

Een testament kan op twee manieren worden opgesteld: het eigenhandig geschreven testament en het notarieel testament.

Klik hier voor het downloaden van een voorbeeld