BE73 7331 0001 0060

Wat is een duo-legaat?

Door middel van een "duo-legaat", kan u een deel van uw vermogen aan Artsen Zonder Vakantie nalaten en tegelijkertijd uw eigen erfgenaam bevoordelen.

Hoe werkt het "duo-legaat" ?

Het "duo-legaat" vindt zijn oorsprong in artikel 64, alinea 2 van het Wetboek van Successierechten. Dit stelt dat men in een testament kan bepalen dat persoon X een legaat ontvangt, vrij van successierecht, op voorwaarde dat persoon Y de last tot betaling van het successierecht van X overneemt. Het voordeel van het “duo-legaat” ligt in het verschil van successierechten die een privé-persoon (tot 65%) in vergelijking met AZV (8,8% in Vlaanderen en 12,5% in het Hoofdstedelijk Gewest Brussel) betaalt.

Een voorbeeld :

Staf G., uit Gent, is 65 jaar en weduwnaar. Hij heeft geen familie. Bij testament laat hij 25.000 euro na aan zijn vriend Leo B.

Met een gewoon legaat:

Staf G. laat 25.000 euro na aan Leo B. en niets aan AZV. Bij de overdracht na zijn dood wordt de erfenis als volgt verdeeld :

Bevoordeelde partij Leo B. AZV de Staat
Bruto legaat 25.000 € 0 €  
Te betalen rechten 11.250 € 0 € 11.250 €
Netto voordeel 13.750 € 0 € 11.250 €

Met een duo-legaat:

Staf G. laat 15.000 euro na aan Leo B. en 10.000 euro aan AZV (die alle successierechten betaalt)

  Leo B. AZV De Staat
Bruto legaat
15.000 € 10.000 €  
Te betalen rechten
     
a. op 15.000 € x 45%   6.750 € 6.750 €
b. op 10.000 € x 8,8%   880 € 880 €
Netto voordeel
15.000 € 2.370 € 7.630 €


Bij dit voorbeeld, kan Staf G. een groter bedrag aan zijn vriend nalaten én een schenking doen aan AZV.

In elk geval, om geen van de partijen te benadelen, is de techniek van "duo-legaat" maatwerk met soms ingewikkelde berekeningen. Raadpleeg steeds uw notaris.