BE73 7331 0001 0060

Visie en missie

Artsen Zonder Vakantie vertrekt vanuit het standpunt dat lokale partnerziekenhuizen zelf in staat zijn om een toegankelijke en kwaliteitsvolle gezondheidszorg uit te bouwen voor de lokale bevolking.

Het is onze missie om hen duurzaam te versterken in die rol. Dat doen we via zendingen van vrijwillige artsen en verpleegkundigen. Onze teams wisselen (para)medische kennis uit en geven praktische ondersteuning op het gebied van organisatie, techniek en materiaal.

Deze overtuiging vormt de basis van onze visie- en missietekst.

kwaliteitsvolle gezondheidszorg

Visie

Artsen Zonder Vakantie versterkt de capaciteiten van zijn partners in Sub-Sahara-Afrika om actief bij te dragen tot een toegankelijke en kwaliteitsvolle gezondheidszorg voor de lokale bevolking.

Missie

Kaart met aanduiding van de landen waarin onze partnerziekenhuizen zich bevinden: Rwanda, DR Congo, Burundi, Benin en Burkina Faso

Onze 5 partnerlanden:
Rwanda, DR Congo, Burundi, Benin en Burkina Faso

Artsen Zonder Vakantie gelooft dat de lokale medische partners in hun eigen gemeenschap zelf duurzaam gestalte kunnen geven aan een toegankelijke en kwalitatieve gezondheidszorg.

Door uitwisseling van (para)medische expertise en ondersteuning op organisatorisch, technisch en materieel vlak kunnen onze partners in Sub-Sahara-Afrika beter hun rol opnemen in het gezondheidssysteem.

Dit realiseren wij mede dankzij de inzet van onze vrijwilligers en in samenwerking met lokale en andere actoren.

Onze partnerschappen steunen op een respectvolle dialoog, kennisuitwisseling met oog voor de lokale context en langetermijnrelaties.