BE73 7331 0001 0060

Technische capaciteitsversterking

Zonder degelijk en goed onderhouden materiaal is goede zorg niet mogelijk.

Omstandigheden als hoge temperaturen of onvoorspelbare stroomvoorziening vragen om aangepast materiaal. Maar bij onze partnerziekenhuizen in het Zuiden is geschikte medische apparatuur geen evidentie.

Maar bij onze partnerziekenhuizen in het Zuiden is geschikte medische apparatuur geen evidentie.

In nauw overleg bekijkt Artsen Zonder Vakantie voor elk partnerziekenhuis welk materiaal noodzakelijk en geschikt is op basis van de Golden Standaardlijst.

Ons team van technici installeert het materiaal. Tegelijk leiden ze de lokale technici op zodat zij het materiaal correct kunnen onderhouden. Deze lokale technische ploeg wordt op zijn beurt samen met terreinvrijwilligers ingezet om onderhoudspersoneel van andere partnerziekenhuizen op te leiden.

In het ziekenhuis van Ciriri installeerde Roland een echografietoestel. Lokale technicus Isidor heeft hem daarbij op de voet gevolgd en weet wat hij moet doen wanneer het toestel in panne valt. Isidor toonde Roland ook waar de zwakke punten liggen in het lokale netwerk, samen kozen ze de veiligste plaats voor het toestel.

Zo is radioloog Peter zeker dat hij tijdens zijn zending Dr. Guy wegwijs kan maken bij het correct interpreteren van echografieën. Sinds het nieuwe echotoestel in de dienst Medische beeldvorming staat komen patiënten van heinde en ver om een diagnose te laten stellen.

Zonder een goed werkende dienst labo en medische beeldvorming kan geen juiste diagnose gesteld worden.

Bij onze Afrikaanse partners stellen we vast dat het labo en de radiologie vaak niet optimaal functioneren. Daarom investeert Artsen Zonder Vakantie in deze diensten: jaarlijks vertrekken er gemiddeld een twintigtal teams Labo en/of Radiologie.

In het labo overleggen onze teams met de Afrikaanse laboranten over correcte analyse van bloedstalen

In het labo overleggen onze teams met de Afrikaanse laboranten over:

  • Correcte analyse van bloedstalen
  • Hoe werken met een nieuwe centrifuge
  • Het opstarten van de afdeling parasitologie

Op de dienst Medische beeldvorming leren de verpleegkundigen bijvoorbeeld welke waarden ze moeten instellen om een duidelijkere radiologische foto te nemen.