BE73 7331 0001 0060

Wat is een legaat?

Een legaat is een gift per testament van een deel van of van al uw bezittingen. U kan een legaat maken voor een goed doel zoals Artsen Zonder Vakantie. Hiervoor dient u een geldig testament op te stellen en Artsen Zonder Vakantie als begunstigde te vermelden. Een legaat krijgt pas geldigheid na uw overlijden.

3 soorten legaten

Er bestaan drie soorten legaten:

  • Een algemeen legaat: U laat uw hele nalatenschap over aan één of meer personen of organisatie(s)
  • Een legaat ten algemene titel: U laat een percentage van uw eigendom over aan één of meer personen of organisatie(s)
  • Een bijzonder legaat: U laat een bepaald bedrag of een bepaald item (juweel, kunstwerk, huis,…) over aan één of meer personen of organisatie(s)

De voorwaarden

Als u erfgenamen met een voorbehouden erfdeel heeft (dat wil zeggen mensen die wettelijk niet onterfd kunnen worden, zoals uw echtgeno(o)t(e), kinderen en in sommige gevallen kleinkinderen), kunt u maximaal 50% van uw vermogen nalaten aan een goed doel zoals Artsen Zonder Vakantie. Als u echter geen erfgenamen met een voorbehouden erfdeel heeft, heeft u het recht het geheel of een deel van uw vermogen over te maken of te schenken aan een goed doel.

Het goede doel, in dit geval Artsen Zonder Vakantie, geniet verminderde successierechten.