BE73 7331 0001 0060

Wat is een duolegaat?

Door middel van een duolegaat, kan u een deel van uw vermogen aan Artsen Zonder Vakantie nalaten en tegelijkertijd uw eigen erfgenaam bevoordelen.

Hoe werkt het duolegaat ?

Het duolegaat is een fiscale techniek waarmee u een deel van uw vermogen nalaat aan een goed doel dat de erfbelasting of het successierecht moet betalen op het andere deel dat u aan een familielid of een andere legataris nalaat.1

Het duolegaat is een interessante formule als de erflater alleen erfgenamen heeft met wie er een verre of helemaal geen familieband bestaat. In deze gevallen kan het successierecht namelijk oplopen tot 65% in Vlaanderen en tot zelfs 80% in het Brussels gewest. Het duolegaat laat u toe om tegelijkertijd een goed doel te steunen – in dit geval Artsen Zonder Vakantie – en uw erfgenamen te bevoordelen. Het goede doel betaalt immers de successierechten voor de erfgenamen.

Een voorbeeld

Staf G., uit Gent, is 65 jaar en weduwnaar. Hij heeft geen familie. Bij testament laat hij 25.000 euro na aan zijn vriend Leo B.

Met een gewoon legaat

Staf G. laat 25.000 euro na aan Leo B. en niets aan AZV. Bij de overdracht na zijn dood wordt de erfenis als volgt verdeeld :

Bevoordeelde partij Leo B. AZV de Staat
Bruto legaat 25.000 € 0 €  
Te betalen rechten 11.250 € 0 € 11.250 €
Netto voordeel 13.750 € 0 € 11.250 €

Met een duolegaat

Staf G. laat 15.000 euro na aan Leo B. en 10.000 euro aan AZV (die alle successierechten betaalt):

  Leo B. AZV De Staat
Bruto legaat 15.000 € 10.000 €  
Te betalen rechten      
a. op 15.000 € x 45%   6.750 € 6.750 €
b. op 10.000 € x 8,8%   880 € 880 €
Netto voordeel 15.000 € 2.370 € 7.630 €


Bij dit voorbeeld, kan Staf G. een groter bedrag aan zijn vriend nalaten én een schenking doen aan AZV.

In elk geval, om geen van de partijen te benadelen, is de techniek van duolegaat maatwerk met soms ingewikkelde berekeningen. Raadpleeg steeds uw notaris.

Bron: Maelfait, A., & Bossaerts, B. Goed geregeld. Goed gegeven. (editie 2019/2020). Testament.be