BE73 7331 0001 0060

Samenwerken met andere organisaties

Om de impact en het duurzame resultaat van onze zendingen te verhogen, werken wij samen met andere organisaties en instanties.

Door betere contacten met lokale gezondheidsinstanties kunnen de acties van Artsen Zonder Vakantie nog beter afgestemd worden op de lokale, nationale gezondheidspolitiek. In Rwanda, Burundi en Benin werken we ook nog samen met de Belgische Technische Coöperatie (BTC).

Verder overleggen we met andere organisaties die actief zijn op het terrein van gezondheidszorg. Door harmonisatie en coördinatie versterken we het eindresultaat van de gezamenlijke acties.

Door harmonisatie en coördinatie versterken we het eindresultaat van de gezamenlijke acties.

In bepaalde gezondheidszones heeft Memisa vooral acties binnen de eerstelijns geneeskunde. Artsen Zonder Vakantie concentreert zich op het ziekenhuis waar de patiënten terecht komen die niet kunnen geholpen worden in de gezondheidscentra. Samen met Memisa werken we hiervoor de planning en de medische aanpak uit.

Ook met de organisatie Fracarita werken we samen, maar dan op het vlak van de geestelijke gezondheidszorg. In Rwanda, Burundi en Oost-Congo leidt Fracarita psychiatrische opleidingen en centra. Artsen Zonder Vakantie organiseert zendingen van specialisten in de psychiatrie die vormingen geven.

Onze terreinvrijwilligers ervaren dat in Afrika vaak technische ondersteuning nodig is. Heel wat partnerziekenhuizen kampen bijvoorbeeld met problemen op het vlak van water, elektriciteitsvoorziening en afvalverwerking. Artsen Zonder Vakantie gaat op zoek naar gespecialiseerde organisaties, die samen met onze partnerziekenhuizen een oplossing uitwerken.