BE73 7331 0001 0060

Over Artsen Zonder Vakantie

Meerjarenprogramma

In het Meerjarenprogramma 2017-2021 zet Artsen Zonder Vakantie in op de integrale capaciteitsversterking van zijn partnerziekenhuizen.

Kwaliteit

Artsen Zonder Vakantie werkt systematisch en geïntegreerd aan de kwaliteit van zijn organisatie  en werking. Hierbij een blik op de voornaamste werkterreinen en instrumenten.

Feiten en cijfers

Overzicht van onze activiteiten en partners in één oogopslag, naast info over subsidies en giften en het jaarverslag.

Artsen Zonder Vakantie, het verhaal

Artsen Zonder Vakantie start in 1981, wanneer de Vlaamse artsen Frans De Weer en Johan Mattelaer naar Kameroen trekken voor een eerste zending als medische ondersteuningsploeg. Beide artsen waren daar tijdens hun vakantie een jaar eerder sterk onder de indruk gekomen van de grote nood aan medische hulp.

Ons team: wie is wie?

Jaarlijks zo’n 150 zendingen met terreinvrijwilligers organiseren, duurzame partnerschappen uitbouwen met tientallen ziekenhuizen in 5 Afrikaanse partnerlanden, hiervoor fondsen werven… Dat en nog veel meer doen de 15 vaste medewerkers en 45 vrijwilligers op het hoofdkantoor van Artsen Zonder Vakantie in Mechelen.