BE73 7331 0001 0060

Dec
20
2012

Overrompeling!

De  volgende dagen heb ik een vorming gegeven voor het personeel van de materniteit, enkele verpleegsters van het hospitaal, alsook de verantwoordelijken en vroedvrouwen uit de perifere centre de santé’s.

Hoe groot was mijn verwondering dat ik me opeens voor 64 personen bevond waaronder 12 uit het hospitaal zelf; 10 eindejaar studenten en 2 leraars  van de Verpleegsterschool A2.  De anderen waren afkomstig  uit de verzorgingscentrums van de zone de santé waarvan de verst gelegen 75 km te voet waren gekomen. Iedereen was heel leergierig maar de groep was te groot om degelijk vorming te geven. S ’avonds was ik doodop door mij trachten verstaanbaar te maken. Iedereen wou steeds tegelijk reageren en hun stemmen waren heel wat krachtiger dan de mijne.

De eerste dag van de vorming had een dokter uit het HGR de Mungindu (65km) gevraagd of ook hij 2 accoucheuses mocht sturen. In totaal waren er de tweede dag reeds 74 deelnemers. Ondanks dat een kleinere groep wenselijk is, vind ik dat de hoofdarts van de Zone de Santé die instond voor de deelnames een pluim verdient.  De moeder- en kindersterfte is immers het hoogst in de periferische gezondheidscentrums,het is dus van groot belang dat ook zij aan deze vorming kunnen deelnemen. Dankzij deze vorming heb ik de gelegenheid gehad om het gevaar te benadrukken van heel wat schadelijke en veralgemeende technieken.

De theoretische vorming heeft 3 dagen in beslag genomen van elk 6 uur, daarna zijn de meesten naar hun dorp terug gekeerd maar de hoofdverpleger en een vroedvrouw van de centra zijn nog 4 dagen gebleven voor een praktische vorming. Spijtig genoeg waren er niet veel bevallingen. Er waren wel heel wat prenatale raadplegingen en het doorsturen van mogelijke gecompliceerde bevallingen is een heel belangrijke factor om moeder- en kindersterfte te doen afnemen.

De dokter had gevraagd aan de vroedvrouwen uit het dichtbij gelegen gezondheidscentrum om met de zwangere vrouwen naar het hospitaal te komen, voor de raadpleging. Ik heb er echter de voorkeur aan gegeven om met hen in hun eigen milieu te werken. Zo kon ik  mij een idee vormen van de realiteit ter plaatse. Dit werd met enthousiasme door de lokale vroedvrouwen onthaald.

Nog een tweetal dagen en we zetten terug voet op Belgische bodem  waar velen de rijkdom van ons Europees gezondheidssysteem niet voldoende  beseffen. Bij al de miserie die je bij  zo’n missie tegenkomt kun je alleen maar stil worden. Alhoewel er weinig is geweest op gebied van bevallingen denk ik toch dat ik door deze zending een steentje heb kunnen bijdragen aan  een geleidelijke verandering.

 

Rita Van Theemsche

December 2012