BE73 7331 0001 0060

Oct
29
2013

Voor de derde keer naar Mubumbano.

Bij aankomst maandagmiddag, 21/10, was het een blij weerzien met alle bekenden.

Na begroetingen en uitladen van valiezen vlug naar de materniteit. Al vlug kom ik tot het besef dat het werken niet zo gemakkelijk zal zijn want er zijn 2 vroedvrouwen afwezig en dit bij reeds onvoldoende personeel, 1 is in bevallingsverlof en de andere voor ziekte. Het komt er dus op neer dat ik regelmatig de lege plaats moet invullen en er dus minder kans is voor begeleiding. Toch trachten we er het beste van te maken en we roeien met de riemen die we hebben.

Er wordt nog heel wat toegepast van de verworvenheden van vorige missies en de rest trachten we bij te werken. Er is ook veel goede wil en medewerking maar zonder herhaalde stimulatie en aanmoediging valt men gemakkelijk terug in vroegere gewoonten. Maar zoals men zegt “la répétition est la mère de la sagesse”, de herhaling is de moeder van de wijsheid!

Twee dagen later was ik terug in vervangdienst toen na de middag een vrouw uit een omliggend gezondheidscentrum met de ambulance aangevoerd werd. Op de meegeleverde doorverwijsbrief stond alleen “vrouw in arbeid, in goede algemene toestand bij verlaten van centrum”. Heel vlug werd het duidelijk dat het om een baarmoederruptuur ging en de vrouw een bloeddruk had van 4/2.

Gelukkig had ik de dag voordien gezien dat er plasma substituut zat in de pakken die door AZV opgestuurd zijn zodat we konden starten hiermee . Ook was de bloedbank de dag voordien pas aangevuld en konden we vlug verder gaan met een bloedtransfusie. Pieter, onze gynaecoloog heeft dan samen met 2 lokale artsen vlug ingegrepen, gans onze ploeg AZV zorgde er voor dat er geen kostbare minuten verloren gingen.

Mede dankzij Joris, onze anesthesist, hebben ze het leven van deze moeder kunnen redden. Voor de baby was het te laat, beginnende maceratie toonde aan dat het kind al enkele uren overleden was. Zonder de aanwezigheid van AZV, gezien de toestand van de vrouw, was er voor haar weinig hoop geweest.


Vechten voor het leven van een moeder met baarmoederruptuur

Vechten voor het leven van een moeder met baarmoederruptuur. Gelukkig loopt het niet altijd zo slecht af en kan de moeder meestal na een ingreep haar baby in de armen sluiten.


Een dolgelukkige moeder

Gelukkig zijn er ook nog heel wat normale bevallingen en daar hebben we onze handen mee vol. Onze eerste week zit er ondertussen op en hopelijk is de zieke vroedvrouw genezen en kunnen we volgende week het werk beter afmaken. De voorbije week konden we verscheidene dagen geen zaaltoer bij de bevallen vrouwen doen door gebrek aan personeel.


Een tevreden gynaecoloog (Pieter) en vroedvrouw (Rita)

Rita Van Theemsche

October 2013