BE73 7331 0001 0060

Op het terrein

Artsen Zonder Vakantie werkt op het terrein samen met 37 partnerziekenhuizen in 5 partnerlanden:

Wij organiseren jaarlijks ongeveer 140 zendingen. Daarbij wisselen onze teams van terreinvrijwilligers en/of lokale experten kennis uit met hun Afrikaanse collega’s. Op die manier versterken we hun capaciteiten en kunnen ze hun patiënten betere zorg bieden.

Artsen Zonder Vakantie werkt samen met drie lokaal medisch adviseurs, die de coherentie van onze acties op het terrein versterken.

Tevens organiseren we thematische vormingen, lokale stages en uitwisselingen tussen partnerziekenhuizen.

Kaart van de 5 partnerlanden: DR Congo, Rwanda, Burundi, Benin en Burkina Faso Link naar partnerland DR Congo Link naar partnerland Rwanda Link naar partnerland Burundi Link naar partnerland Benin Link naar partnerland Burkina Faso Link naar partnerland DR Congo Link naar partnerland Rwanda Link naar partnerland Burundi Link naar partnerland Benin Link naar partnerland Burkina Faso