BE73 7331 0001 0060

Op het terrein

Artsen Zonder Vakantie werkt op het terrein samen met 40 partnerziekenhuizen in 5 partnerlanden.

Per partnerziekenhuis organiseren wij jaarlijks minimaal 4 zendingen. Daarbij wisselen onze teams van terreinvrijwilligers kennis uit met hun Afrikaanse collega’s. Op die manier versterken we hun capaciteiten en kunnen ze hun patiënten betere zorg bieden.

De lokale vertegenwoordiger versterkt de coherentie van onze acties op het terrein.

Kaart van de 5 partnerlanden: DR Congo, Rwanda, Burundi, Benin en Burkina Faso Link naar partnerland DR Congo Link naar partnerland Rwanda Link naar partnerland Burundi Link naar partnerland Benin Link naar partnerland Burkina Faso Link naar partnerland DR Congo Link naar partnerland Rwanda Link naar partnerland Burundi Link naar partnerland Benin Link naar partnerland Burkina Faso