BE73 7331 0001 0060

Onze werking

De kern van onze samenwerking is een traject dat we in overleg met de lokale partner uitwerken. Dit plan van aanpak bepaalt welke capaciteiten van het ziekenhuis worden versterkt. De voornaamste middelen die we binnen zo’n traject inzetten, zijn zendingen van vrijwilligers en regionale workshops.

De partnerwerking starten

De vraag en de nood van Afrikaanse ziekenhuizen evalueren en beantwoorden.

Capaciteitsversterkend traject uitwerken

De prioritaire verbeterpunten en doelstellingen vastleggen in een concreet actieplan.

Aan de slag: zendingen en workshops

Door collegiaal samen te werken, expertise uitwisselen.

Teams van vrijwilligers

Tijdens de vakantie werken in multidisciplinaire teams.

Samenwerken met andere organisaties

Samenwerken met anderen voor een beter resultaat.