BE73 7331 0001 0060

Meerjarenprogramma

In het Meerjarenprogramma 2017-2021 zet Artsen Zonder Vakantie in op de integrale capaciteitsversterking van zijn partnerziekenhuizen. Op die manier zijn de partners zelf in staat om een meer kwaliteitsvolle, patiëntgerichte medische zorg aan te bieden.

Het einddoel: de partners nemen hun rol in het nationale gezondheidssysteem autonoom op, zodat Artsen Zonder Vakantie zichzelf overbodig maakt.

Wilt u meer weten over onze strategie en onze doelstellingen voor 2017-2021? Lees dan onze infobrochure Meerjarenprogramma 2017-2021.

infobrochure meerjarenprogramma 2014-2016

Het meerjarenprogramma werd ondertussen tussentijds geëvalueerd. Bekijk hier de bcevindingen voor Benin, Burundi, DR Congo en België.