BE73 7331 0001 0060

Organisatiestructuur: wie is wie?

Jaarlijks zo’n 150 zendingen met terreinvrijwilligers organiseren, duurzame partnerschappen uitbouwen met tientallen ziekenhuizen in 5 Afrikaanse partnerlanden, hiervoor fondsen werven… Dat en nog veel meer doen de 15 vaste medewerkers en 45 vrijwilligers op het hoofdkantoor van Artsen Zonder Vakantie in Mechelen.

Onder de dagelijkse leiding van de directie staan daarvoor in: de operationele dienst Zuidwerking en de ondersteunende diensten Financiën, Personeel en Administratie en Communicatie, Fondsenwerving en Sensibilisering.

Contacteer een van deze medewerkers of diensten >>

Directie

Krista Vandenborre

Bepaalt de missie en strategie van Artsen Zonder Vakantie in samenspraak met de raad van bestuur. Leidt de organisatie met het oog op het realiseren van haar doelstellingen. Vertegenwoordigt de organisatie bij een uitgebreid stakeholdernetwerk en waarborgt de zichtbaarheid van de organisatie.

Operationele dienst Zuidwerking

Medisch coördinator: Dr. Hilde Buttiëns

Leidt de operationele dienst Zuidwerking. Tekent de visie en strategie rond capaciteitsversterking bij de lokale partners uit, vertaalt die in inhoudelijke doelstellingen en monitort de resultaten.

Verantwoordelijken kwaliteit en methodologie: Barbara Vandevelde

Werken het beleid voor capaciteitsversterking bij de partners uit. Begeleiden de projectcoördinatoren, de terreinvrijwilligers en de lokale partnerziekenhuizen bij het invoeren van capaciteitsversterkende trajecten.

Reisdienst: Pascale Catteau

Zorgt voor de logistieke ondersteuning van de dienst Zuidwerking: o.a. transport, visa, verzekeringen voor de terreinvrijwilligers.

De reisdienst kan rekenen op de vrijwillige medewerking van Marc Van De Kerckhoven en Tineke Vandenbedem.

Projectcoördinatoren:

  • Houssynatou Sy: West-Congo
  • Kim Devos: Oost-Congo en Burkina Faso
  • Ruth Putzeys: Rwanda en Haut-Katanga
  • Katleen Cuypers: Burundi, Benin en de psychiatrische zendingen
  • Dr. Augustin Ntambwe: project Techniek Jenga Maarifa (Zuid-Kivu)

Verantwoordelijk voor opmaak, opvolging en evaluatie van de capaciteitsversterkende trajecten bij de partnerziekenhuizen, evenals voor het voorbereiden, organiseren, opvolgen en evalueren van de zendingen naar de partnerziekenhuizen.

De projectcoördinatoren kunnen rekenen op de vrijwillige medewerking van: Lieve Aerts, Jean Reynaert, Rita Van Theemsche en Leen Mercelis.

Materiaal en Logistiek

  • Lieven D’haese: Projectcoördinator duurzaam materiaalbeleid
  • Bart Vandermosten: Ondersteuning Projectcoördinator duurzaam materiaalbeleid
  • Pat Vandenberg: Verantwoordelijke Materiaal en Logistiek

Ondersteunen de Zuidwerking bij selectie, aankoop en verzending van materiaal en medicatie naar de partners. Zorgen ervoor dat medicatie, verbruiks- en structureel materiaal voor de zendingen tijdig bij de partnerziekenhuizen aankomen.

De dienst materiaal en logistiek kan rekenen op de vrijwillige medewerking van: Herman Hendrickx, Hugo Meyvis, Dina Van Geluwe, Paul Hendrickx, Myriam Freson en Fons Schelfhout.

Lokaal medisch adviseur: Dr. Marcellin Kash Karubara

Vertegenwoordigt Artsen Zonder Vakantie in de regio Oost-Congo, Burundi en Rwanda. Verzekert vanuit Bujumbura mee de continuïteit tussen de zendingen en versterkt de samenwerkingen met lokale partners, lokale overheden en andere plaatselijke actoren.

Lokaal medisch adviseur: Dr. Mabiala Ndungi Lucien

Vertegenwoordigt Artsen Zonder Vakantie in de regio D.R. Congo regio West en Centraal. Verzekert mee de continuïteit tussen de zendingen en versterkt de samenwerkingen met lokale partners, lokale overheden en andere plaatselijke actoren.

Lokaal medisch adviseur: Dr. Dossou Mathieu

Vertegenwoordigt Artsen Zonder Vakantie in Benin. Verzekert mee de continuïteit tussen de zendingen en versterkt de samenwerkingen met lokale partners, lokale overheden en andere plaatselijke actoren.

Ondersteunende dienst Communicatie, Fondsenwerving en Sensibilisering

Hoofd Communicatie, Fondsenwerving en Sensibilisering: Marjori Han

Tekent de externe communicatie- en fondsenwervingsstrategie uit, afgestemd op de globale strategische doelen van de organisatie. Ontwikkelt het merkbeleid in functie van de positionering van de organisatie.

Medewerker Communicatie: Kathleen Mentrop

Is verantwoordelijk voor de communicatie in Franstalig België.

Medewerker Persrelaties en Content Creatie: Veerle Symoens

Creëert content voor diverse communicatiekanalen met het oog op het vergroten van de naamsbekendheid van de organisatie bij een breed publiek.

Medewerker Fondsenwerving: Sarah Bresseleers

Volgt de bestaande fondsenwervende programma’s nauwgezet op en werkt nieuwe programma’s uit. Werkt mee aan een groeiend financieel draagvlak bij individuele en institutionele schenkers.

Medewerker sensibilisatie en vrijwilligerswerking: Anne-Sophie Bruylants

De dienst Communicatie en Fondsenwerving kan rekenen op de vrijwillige medewerking van: Machteld Degeest, Guy Hendrickx, Roger Leyman, Chris Wauters, Thérèse Casier, Alexandra Denoyelle, Jean Lekeux, Benjamin Terwagne en Anita Vercamme.

IT project coördinator : Tom Van Vooren

Ondersteunende dienst Financiën

Financieel verantwoordelijke: Dirk Weets

Stelt de begroting op en volgt ze op. Staat in voor de correcte boekhoudkundige verwerking. Rapporteert aan directie en raad van bestuur.

Medewerker Financiën: Melanie Crespin

Ondersteunt bij het voorbereiden van de begroting en bij het correct uitvoeren van boekhoudkundige verrichtingen.

De dienst Financiën wordt versterkt door kantoorvrijwilliger Christel Hendrickx.

Ondersteunende dienst Personeel en Administratie

Zorgt voor een soepel en kwaliteitsvol personeels- en vrijwilligersbeleid, een goed functionerend hoofdkantoor en een efficiënte en betrouwbare administratie.

Deze dienst kan rekenen op de volgende vrijwillige medewerkers: Rozette Geuens (office manager), Celestine Jansen, Heidi Jaspers, Gerda Pluys, Henriette Smedts, Chris Speelmans, Anne Van Meldert, Annemie De Bondt, Madeleine Jacobs, Veronique Theunis en Annelies Luyten.