BE73 7331 0001 0060

Zonnepanelen verzekeren Congolese ziekenhuizen van energie en lagere factuur voor patiënten

 

Werkbezoek Jenga Maarifa in D.R. Congo

 

Afrikaanse ziekenhuizen ontvangen regelmatig schenkingen van nieuwe of tweedehandse medische apparatuur. Goed bedoeld, maar meestal weet men ter plaatse niet hoe men ze moet gebruiken, kan men niet aan vervangstukken geraken of weet men niet hoe deze te onderhouden. Om hieraan te verhelpen, sloegen we in het Congolese Bukavu samen met de provincie Vlaams-Brabant de handen in elkaar. Met het project ‘Jenga Maarifa’ leiden we ziekenhuistechnici op en ontwikkelen we tegelijk een standaard waaraan toekomstige schenkingen moeten voldoen. Kwalitatieve zorgverlening is alleen mogelijk met gebruiksklare en goed onderhouden toestellen en een solide infrastructuur. Om aan die behoeften te voldoen is er nood aan goed opgeleide biomedische technici met voldoende praktijkervaring. 

Werkbezoek aan Congolese ziekenhuizen 

Bij de start van dit schooljaar brachten de provincie Vlaams-Brabant samen met ons een werkbezoek aan de ‘Jenga Maarifa’-opleiding in Bukavu. We bezochten twee modules van de nieuwe meerjarenopleiding: de basismodule techniek in het Institut Technique Fundi Maendeleo in Bukavu en de module rond ‘zonnepanelen en gespecialiseerde elektronica’ in het regionaal ziekenhuis van Walungu en Mubumbano. 

We zagen meteen dat de opleiding vruchten afwerpt. Het belangrijkste probleem voor de ziekenhuizen is stroomuitval. Dankzij deze zonnepanelen die geïnstalleerd werden in het ziekenhuis van Mubumbano is het ziekenhuis verzekerd van energie én daalt bovendien de prijs van de factuur voor patiënten. 

‘Nu betalen ze voor elke liter brandstof, die het ziekenhuis gebruikt om de medische apparaten aan de praat te houden, meer dan 1 dollar. Met zonne-energie daalt de kost voor de ziekenverzorging aanzienlijk’, zegt Georges Rudahaba, directeur van het ziekenhuis in Mubumbano. Alle 34 algemene referentieziekenhuizen van Zuid-Kivu en de partnerziekenhuizen van Artsen Zonder Vakantie in Burundi zullen direct de vruchten kunnen plukken van dit project. Het is bemoedigend te zien dat onderwijs leidt tot betere leefomstandigheden. 

_ _ _ _ _ _ _ _

Jenga Maarifa bouwt technische kennis op in het Zuiden 

Een lege batterij, een aerosoltoestel zonder masker, een operatielamp met maar één gloeilamp, … Het is een situatie die we ons in de westerse gezondheidszorg niet kunnen voorstellen. In de landen van Sub-Sahara Afrika kampen artsen en hulpverleners echter dagelijks met deze gebrekkige infrastructuur. Daarom sloegen Artsen Zonder Vakantie en de Provincie Vlaams-Brabant de handen in elkaar met het project ‘Jenga Maarifa’. 

Het project ‘Jenga Maarifa/Kennis Opbouwen’ loopt van juli 2016 tot september 2018. Het richt zich tot onderhoudstechnici van de ziekenhuizen in de regio Bukavu, Zuid-Kivu. Deze praktijkgerichte meerjarenopleiding, die wordt georganiseerd in drie ziekenhuizen en een technische school, bestaat uit thematische en flexibele modules die inspelen op lokale behoeften zodat technici ook aan de slag kunnen blijven in hun ziekenhuizen. De opleiding beoogt een betere theoretische kennis over medische apparatuur en energievoorziening, inzicht verwerven in het preventieve onderhoud van medische apparatuur en vaardigheden aanleren voor reparatie van die apparatuur. Door de belangrijkste actoren uit de medische ontwikkelingssamenwerking samen rond tafel te zetten hopen we ook naar een gemeenschappelijke aanpak en beleid te kunnen toewerken.

Meer info: http://www.jenga-maarifa.be/ - www.facebook.com/jengamaarifa

Share/Save