BE73 7331 0001 0060

Ziekenhuis voor Ziekenhuis

Met het initiatief Ziekenhuis voor Ziekenhuis creëert Memisa banden tussen Belgische ziekenhuizen en gezondheidszones wereldwijd. Het project is ontstaan in 2004 en reeds 20 Belgische ziekenhuiskoepels(51 ziekenhuizen) nemen deel. Via deze link kan u een overzicht terugvinden.  

Het initiatief heeft tot doel om Belgische ziekenhuizen in contact te brengen met een ziekenhuis/gezondheidszone op een plek waar toegang tot kwaliteitsvolle gezondheidszorg problematisch is, en zo de Belgische bevolking te sensibiliseren tot internationale solidariteit. We spreken hierbij van jumelages.

Via inleefreizen leren de Belgische ziekenhuizen deze problematiek in de jumelagezone beter kennen en begrijpen. Op hun beurt informeren, sensibiliseren en mobiliseren deze Belgische ziekenhuizen hun personeel, patiënten en bezoekers hierover. Ze organiseren daartoe verschillende sensibiliserende & fondsenwervende activiteiten.  Bekijk hier het Ziekenhuis voor Ziekenhuis filmpje. 

Share/Save