BE73 7331 0001 0060

Vacature voor 2 bestuursmandaten

Artsen Zonder Vakantie heeft een vacature voor 2 bestuursmandaten (M/V/X), ter vervanging van een bestuurder met einde mandaat en een ontslagnemend bestuurder.

De raad van bestuur bestaat uit maximaal 7 bestuurders. Hij wordt bijgestaan door de adviesgroep Zuidwerking. Hij komt 6 maal per jaar samen (avondvergadering) in het kantoor in Mechelen of Brussel. Het bestuursmandaat is onbezoldigd en heeft een looptijd van vier jaar. Het kan maximaal 2 maal worden verlengd, na gunstige evaluatie.

Profiel van de kandidaat- bestuurder:

Volgende ervaringen en competenties beschouwen we als significante pluspunten:

 • Je hebt ervaring als leidinggevende in een grotere organisatie, in het domein van beleidsontwikkeling of als bestuurder;
 • Je hebt aantoonbare ervaring in de not-for-profitsector en bent vertrouwd met de sectorspecifieke aspecten (bv. ngo-regelgeving en -financiering, monitoring en evaluatie, public health);
 • Je hebt ervaring met (digitale) communicatie, community building en fondsenwerving;
 • Je bent vertrouwd met pleitbezorging en beschikt over een uitgebreid netwerk;
 • Je beschikt over de vereiste basiskennis op vlak van financiën, human resources, wetgeving. Een juridische achtergrond is een meerwaarde;
 • Je bent meertalig, Nederlands en Frans.

De ideale kandidaat-bestuurder beschikt onder meer over de volgende kwaliteiten:

 • een kritische geest
 • sterke sociale vaardigheden
 • integriteit en hoge ethische normen, een onberispelijke morele reputatie
 • een reëel engagement in de uitvoering van zijn mandaat
 • de bekwaamheid om op te treden als een acteur van verandering in de raad van bestuur

 

Van de nieuwe bestuurder wordt verwacht dat hij blijk geeft van voldoende beschikbaarheid en dat hij zich niet in een belangenconflict bevindt. De ideale kandidaat onderschrijft de missie en de visie en deelt de waarden van de organisatie, bevordert en verdedigt ze binnen en buiten de organisatie.


Interesse?
Stuur ons vóór 24 januari 2020 je kandidatuur met een motivatiebrief, een lijst van referenties en je cv, met vermelding van eerder uitgevoerde of huidige mandaten indien van toepassing, per e-mail t.a.v. de voorzitter - krista.vandenborre@azv.be.

Voor Artsen Zonder Vakantie zijn gelijke kansen belangrijk. Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten, ervaringen en competenties, ongeacht afkomst of gender. Er zal eveneens rekening worden gehouden met de mate van complementariteit met de profielen van de huidige bestuurders.

Je gegevens en informatie worden met de grootste vertrouwelijkheid behandeld.


Meer informatie

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Over Artsen Zonder Vakantie

Artsen Zonder Vakantie is gestart in 1981, onder impuls van de artsen Frans De Weer en Johan Mattelaer, met een eerste zending naar Kameroen. De lokale bevolking verwelkomde hen geestdriftig met “Bienvenus les Médecins Sans Vacances”. De naam was geboren …

In 1991 volgde de officiële oprichting van de vzw Artsen Zonder Vakantie. Zes jaar later wordt de organisatie erkend als NGO en in 1999 krijgt Artsen Zonder Vakantie een erkenning als ‘Programma-NGO’.

Gezien de nood aan medische kennis en op vraag van de lokale partners, verschuift de focus geleidelijk van louter humanitaire medische hulp naar ondersteuning en opleiding van de lokale medewerkers.

De organisatie wordt gaandeweg professioneler en het aantal medewerkers breidt uit. Momenteel telt de Artsen Zonder Vakantie een 25-tal vaste medewerkers en kan het rekenen op meer dan 400 actieve terreinvrijwilligers en 45 vrijwillige kantoormedewerkers.

Begin 2016 heeft het Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking de erkenning als NGO bevestigd voor de komende 10 jaar. 

Artsen Zonder Vakantie bouwt momenteel in 5 Afrikaanse landen (D.R. Congo, Rwanda, Burundi, Benin en Burkina Faso) duurzame partnerschappen uit met 37 ziekenhuizen die ernaar streven om in vaak moeilijke omstandigheden kwaliteitsvolle gezondheidzorg aan te bieden aan hun patiënten.

De werking bestaat er hoofdzakelijk uit om deze partnerziekenhuizen (para)medisch, organisatorisch, materieel en technisch te versterken. Daartoe organiseert Artsen Zonder Vakantie zendingen waarbij multidisciplinaire teams van (para)medische Belgische en/of lokale experts vrijwillig kennis en ervaring uitwisselen met hun Afrikaanse collega’s. Ook thematische vormingen, uitwisselingen tussen ziekenhuizen en lokale stages maken deel uit van de aanpak. Tot slot is er eveneens ondersteuning met medicatie, verbruiksmateriaal, biomedische apparatuur en naslagwerken.

Share/Save