BE73 7331 0001 0060

Terreinvrijwilliger, stelt u zich kandidaat voor de nieuwe 'Adviesgroep Zuidwerking'?

Beste terreinvrijwilliger,


Wij zijn op zoek naar geïnteresseerde kandidaten om via de nieuwe Adviesgroep Zuidwerking, kennis, kunde en advies te verlenen omtrent de diverse uitdagingen van de Zuidwerking.
Heeft u interesse? Hieronder vindt u alvast meer info.Wat is de ADVIESGROEP Zuidwerking?
De Adviesgroep Zuidwerking is een adviesorgaan, aangesteld door de Raad Van Bestuur, dat advies verleent over huidige en toekomstige uitdagingen rond het beleid en de strategieën van de Zuidwerking.
Formeel adviseert de Adviesgroep Zuidwerking de Raad Van Bestuur.
In de praktijk heeft de Adviesgroep Zuidwerking de functie van klankbord en ondersteuning voor het leidinggevende team van de dienst Zuidwerking van Artsen Zonder Vakantie. (medisch coördinator, de verantwoordelijke programmabeheer en de verantwoordelijke voor duurzaam materiaalbeleid / organisatieversterking).


Samenstelling
De Adviesgroep Zuidwerking wordt samengesteld uit minimum 7 tot maximum 9 personen.
We streven naar een evenwichtige samenstelling van vrijwilligers met voldoende terreinervaring (artsen, paramedici, technici,….) aangevuld met enkele (externe) personen met ervaring in andere domeinen van ontwikkelingssamenwerking .
Ze tonen interesse voor de gezondheidsproblematiek én de bredere context van de gezondheidssystemen in Sub Sahara Afrika.
Bij de samenstelling willen we streven naar een goede balans qua gender, diversiteit en leeftijd.
De Adviesgroep Zuidwerking zal een 5-tal keer per jaar bijeenkomen (avondvergaderingen).Hoe stel ik me kandidaat ?
Terreinvrijwilligers die interesse hebben kunnen hun gemotiveerde kandidatuur richten aan de Raad van Bestuur, t.a.v. de voorzitter,  via het secretariaat op het emailadres: marti.dewaal@azv.be


Kandidaturen dienen uiterlijk 20 oktober toe te komen. De werking van de Adviesgroep Zuidwerking zal in januari 2018 van start gaan.


 

Share/Save