BE73 7331 0001 0060

Steun jij 11.11.11 mee? #AllemaalMensen

Met de campagne 'Allemaal Mensen' laat 11.11.11 ook dit jaar het thema migratie niet los. De koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging blijft strijden voor een menselijker migratiebeleid.

Werelwijd zijn er ruim 65 miljoen mensen op de vlucht voor oorlog, conflict, toenemende armoede, klimaatsverandering,... Allemaal oorzaken waar wij ook medeverantwoordelijk voor zijn. Toch wordt er opvallend harde taal gebruikt wanneer men spreekt over vluchtelingen en migranten. Migratie wordt vaak bezien als iets negatiefs, iets dat onze samenleving schaadt. Daarom is een oproep tot solidariteit echt nodig. Uiteindelijk zijn we allemaal mensen...

11.11.11 pleit voor een rechtvaardig migratiebeleid dat de oorzaken van migratie aanpakt. Ook voert ze actie voor veilige en legale migratieroutes, in de plaats van migranten bloot te stellen aan mensenhandel en de mensonterende gevaren onderweg.

Ook jij kan een actie ondernemen als individu of als groep door je te registreren op de campagnewebsite van 11.11.11.

Share/Save