BE73 7331 0001 0060

Op zending in het Sounon Sero ziekenhuis in Benin

Door vroedvrouw Rita Van Theemsche (terreinvrijwilliger sinds 2012. Rita deed in totaal al zo’n 26 zendingen voor Artsen Zonder Vakantie)

(foto: Kristof Ghyselinck)

_ _ _ _ 

Na een vlucht van 9 uur en de dag erop een autorit van 10 uur van Cotonou tot aan het ziekenhuis in Nikki kwamen we moe maar gelukkig aan op onze eindbestemming – het Sounon Sero ziekenhuis.  Raïmi – de kok - wachtte ons op, bereidde een maaltijd en wees onze kamer aan.

 

Waterschaarste

We pakten onze valiezen uit en namen een ‘douche’. Versta daaronder een emmer met een beetje water uit een bidon; want stromend water is er niet. Nadien vielen we als een blok in slaap. Ons eerste werk bij het ontwaken was de lege bidon buiten zetten. Elke dag komt er namelijk een chauffeur in zijn camion langs die water koopt voor het hospitaal en voor ons logement. Vergeet je de bidon buiten te zetten, dan zit je die dag zonder water. Wij krijgen persoonlijk 20 l/dag voor wc, douche en een kleinigheid uitwassen. Dan moet je echt zuinig zijn om rond te komen. De hele materniteit krijgt in totaal slechts 4 waterbidons per dag! Daar moeten ze het mee doen. Zoiets is in België ondenkbaar.

 

Handhygiëne en stroompanne

Handhygiëne heeft hier dan ook een heel andere betekenis dan bij ons. Omdat er zo weinig water is krijgt elke vroedvrouw een doos wegwerphandschoenen die er vlug doorgaan. Er wordt tevens streng op toegezien dat een andere vroedvrouw zich niet aan jouw doos komt bevoorraden. Allesbehalve een ideale situatie maar het is op dit moment niet anders.

Anderzijds, een hospitaal dat al jaren functioneert met amper water; je moet het hen maar nadoen. Komt daarbij nog dat de elektriciteit wel 10 keer per dag uitvalt. Een nieuwe externe generator zorgt er voor dat de pediatrie en de materniteit toch tamelijk goed kunnen werken. Deze frequente stroomonderbrekingen zijn echter niet goed voor alle ziekenhuisapparatuur. Kortom, het gemotiveerde personeel heeft het hier zeker niet gemakkelijk. Toch blijven ze zich inzetten en gaan ze door;  meestal met een glimlach.

 

Zwangerschapsstuipen

Het was een blij weerzien met het personeel, het is dan ook mijn vierde zending hier in het Sounon Sero ziekenhuis in Benin. Dat schept een band. We worden momenteel geconfronteerd met heel veel zwangerschapsstuipen en het zo nodige magnesiumsulfaat is nergens in het hele land te krijgen. Daar waar er wel nog enkele ampullen zijn, vragen ze zulke woekerprijzen zodat het voor de meeste vrouwen niet te betalen is. We moeten ons dus behelpen met het bestrijden van de stuipen zonder de oorzaak te kunnen behandelen. Vrouwen blijven dan veel langer in kritieke toestand en soms verliezen we een moeder.

We besloten dus om rond de ideale (en enige goede) behandeling met magnesiumsulfaat een extra vorming te organiseren voor het personeel van de materniteit, de dienst intensieve zorgen en andere geïnteresseerden. Hierdoor ziet het ziekenhuispersoneel nu echt het belang ervan in – en dat ze een gebrek aan dit middel zeker niet als ‘normaal’ mogen beschouwen. Daardoor wordt er nu een grotere inspanning gedaan om het te vinden, zelfs in de buurlanden. Het personeel staat hier echt open om iets bij te leren. Ze zijn daarvoor zelf vragende partij en dat doet deugd.

Jammer genoeg zijn we ook een jonge vrouw verloren die een ongewenste zwangerschap afgebroken had via illegale weg. Dit gebeurde met inlandse middelen die niet alleen toxisch zijn voor de foetus maar ook voor de moeder. Bij haar aankomst in het ziekenhuis kon hulp niet meer baten. Dit gebeurt dikwijls want abortus is officieel niet toegelaten in Benin en dus zoekt men lokaal elders hulp.

 

Hoop

Er zijn echter ook heel wat deugddoende en hoopgevende tekenen. Op diverse gebieden is er vooruitgang te zien en bewijst het ziekenhuispersoneel fier dat ze de raadgevingen en technieken uit vorige zendingen effectief proberen toepassen. Zelfs héél veel prematuren met een gewicht van amper 1 kg worden gered. Dit is bijzonder mooi en hoopgevend! Er wordt ook aandacht besteed aan de doeltreffende kangoeroemethode die we proberen op te voeren door het personeel en jonge moeders te stimuleren en te begeleiden.

Verder staan er nog heel wat andere zaken op het programma waarover ik later meer zal schrijven.

Rita.

(foto van enkele vrouwen op de materniteit; door Rita Van Theemsche)

Share/Save