BE73 7331 0001 0060

Nieuwe leiding bij Artsen Zonder Vakantie

Artsen Zonder Vakantie verwelkomt Stefaan Bonte (°1974) als nieuwe directeur.
 
Stefaan heeft meer dan 20 jaar ervaring in de Belgische en internationale ontwikkelingssamenwerking zowel in binnen- als buitenland, recent bij het internationaal netwerk AgriCord en voordien bij Trias en Caritas International. Stefaan kent het terrein, heeft ruime ervaring in people management. Hij is vertrouwd met domeinen zoals strategie ontwikkeling, program design en de uitbouw van partnerschappen, communicatie en fondsenwerving, sensibilisering en vrijwilligerswerking, peer-to-peer uitwisselingen etc. Stefaan studeerde Moderne Geschiedenis aan de KU Leuven en Intercultureel Management & Internationale Communicatie aan de Thomas More Hogeschool in Mechelen. 

Hij maakt vandaag de overstap naar Artsen Zonder Vakantie en ziet in de huidige corona crisis kansen om de organisatie verder uit te bouwen.
 
Stefaan: Europa heeft resoluut gekozen voor een gelijkwaardiger partnerschap met Afrika. De nieuwe COVID-realiteit maakt deze relatie des te belangrijker. De huidige pandemie en de urgentie van de klimaatcrisis laten zien hoezeer onze twee continenten van elkaar afhankelijk zijn en waarom het zo belangrijk is dat beide continenten dringend actie ondernemen om de gemeenschappelijke kansen te grijpen en de uitdagingen aan te pakken.
 
COVID-19 heeft nog maar eens het belang van een kwaliteitsvol gezondheidssysteem benadrukt, zowel hier als in andere delen van de wereld. Deze crisis heeft de weerbaarheid van ziekenhuizen en het medisch personeel danig op de proef gesteld. We moeten als organisatie lessen durven trekken uit deze crisis en ons voorbereiden op een toekomst die meer en meer onvoorspelbaar wordt. Het is tijd om vorm te geven aan “het nieuwe normaal”.
 
Het is indrukwekkend om te zien dat het werk van Artsen Zonder Vakantie op dat vlak haar verdienste heeft bewezen. Zo bijvoorbeeld konden we door de uitbouw van een regiokantoor in Burundi, samen met lokale partners en goede contacten met de lokale overheid, kort op de bal spelen. De lokale experten op het terrein hebben de ziekenhuizen kunnen blijven ondersteunen tijdens deze crisis. Tegelijk moesten we op zoek naar andere werkvormen door bv virtuele coaching sessies met terreinvrijwilligers. De corona crisis heeft aangetoond dat we wendbaar moeten kunnen zijn en dat we steeds opnieuw antwoorden moeten blijven vinden op de noden op het terrein.
 
We willen dat doen met iedereen die betrokken is bij onze organisatie om zo te blijven werken aan onze missie. Het netwerk van vrijwilligers, alsook het groeiend aantal lokale experten in Afrika, is daarbij een uniek ingrediënt. Dit geeft Artsen Zonder Vakantie een sterke legitimiteit. Zo kunnen we op een duurzame én wederzijdse manier de capaciteit van ziekenhuizen en medisch personeel versterken: opdat ze hun rol binnen fragiele gezondheidssystemen kunnen opnemen en streven naar een kwaliteitsvolle en toegankelijke patiëntgeoriënteerde medische zorg

Share/Save