BE73 7331 0001 0060

Nieuwe ‘Adviesgroep Zuidwerking’ van start

Vorig jaar werd op initiatief van de Raad van Bestuur een task force opgericht - onder leiding van externe en onafhankelijke experten Dr. Dirk Van der Roost (Broederlijk Delen) en Serge Beel (11.11.11). Na een elektronische enquête naar de leden van het vroegere Comité Zuidwerking en het management, plus twee vergaderingen met Inge Weber (directeur) en Barbara Vandevelde (verantwoordelijke programmabeheer) brachten deze experten een advies uit omtrent de noodzaak, het mandaat en de plaats binnen de Artsen Zonder Vakantie voor een adviesorgaan voor de Zuidwerking.

Vanaf september 2017 konden geïnteresseerde terreinvrijwilligers en externe experten binnen de internationale gezondheidszorg zich voor dit adviesorgaan kandidaat stellen. Na een selectieprocedure ging Artsen Zonder Vakantie op dinsdag 16 januari 2018 van start met een gloednieuwe ‘Adviesgroep Zuidwerking’. Deze verleent kennis, kunde en advies omtrent de huidige en toekomstige uitdagingen van de Zuidwerking.

Samenstelling
We ontvingen een 25-tal kandidaturen en kwamen na grondig overleg uiteindelijk tot een samenstelling van tien leden met een duidelijke interesse voor de gezondheidsproblematiek én de bredere context van de gezondheidssystemen in Sub Sahara Afrika.  Zij vormen nu voor drie jaar de ‘Adviesgroep Zuidwerking’ en zullen een vijftal keer per jaar bijeenkomen.
Het is een evenwichtige samenstelling van vrijwilligers met voldoende terreinervaring (artsen, paramedici, technici,….) aangevuld met externe personen met ervaring in andere domeinen van ontwikkelingssamenwerking.

Leden

Terreinvrijwilligers:

-          Etienne Vermeire, algemeen arts, voorzitter van de Adviesgroep

-          Sylvia Guérin, verpleegkundige met ervaring in hygiëne, intensieve zorgen, OK en post-op

-          Renilde Bastaens, vroedvrouw

-          Ruth Verbrugge, laborante

-          Samuel Van Steirteghem, pediater

-          Patrick Hoekman, orthopedist-algemeen chirurg

-          Alain Bokoko, anesthesist

Vertegenwoordiger 4de pijler:

-          Yves Kluyskens, internist (tot april 2019)     

Externe experten:

-          Philippe Heuts, Belgisch ambassadeur met pensioen met ervaring in verschillende partnerlanden waar hij steeds onze activiteiten ondersteunde

-          Vincent De Brouwere, onderzoeker en volksgezondheidsspecialist met expertise binnen domein Santé Maternelle en M&E

 

Adviesfunctie

Formeel adviseert de Adviesgroep Zuidwerking de Raad Van Bestuur. In de praktijk heeft de Adviesgroep Zuidwerking ook de functie van klankbord en ondersteuning voor het leidinggevende team van de dienst Zuidwerking. Hieronder vallen de medisch coördinator, de verantwoordelijke programmabeheer en de verantwoordelijke voor duurzaam materiaalbeleid en organisatieversterking.

 

Eerste werkvergadering

Op 16 januari verwelkomden voorzitter Guy Declercq en directeur Inge Weber de nieuwe Adviesgroep Zuidwerking en lichtten ze de historiek en het mandaat toe. Zij gaven ook een presentatie van de algemene werking en het meerjarenprogramma. Daarnaast werden de resultaten van de externe evaluatie van onze capaciteitsversterkende activiteiten in Burundi en de management response hierop besproken. Het was meteen duidelijk dat we met deze Adviesgroep bijzonder veel expertise in huis hebben en dat iedereen zijn rol zeer duidelijk opneemt. Wij zijn dan ook bijzonder verheugd met deze gloednieuwe Adviesgroep Zuidwerking.

Share/Save