BE73 7331 0001 0060

Krista Vandenborre: “Ziekenhuismanagement maakt deel uit van een goede gezondheidszorg”

Krista Vandenborre draagt bij Artsen Zonder Vakantie twee petten: ze is terreinvrijwilliger en sinds april ook voorzitter van de raad van bestuur. Krista is gespecialiseerd in ziekenhuismanagement. Ze helpt ziekenhuizen hun interne organisatie verbeteren.

Na haar studies verpleegkunde specialiseerde Krista zich in volksgezondheid en gezondheidszorgeconomie. Vandaag werkt ze als onafhankelijke consultant in Belgische ziekenhuizen en optimaliseert ze hun werking. "Ik adviseer ziekenhuizen in verschillende situaties: fusies, conflicten binnen een dienst, betere samenwerkingen tussen medische diensten, ... kortom alles wat te maken heeft met management en de organisatie van een ziekenhuis", legt Krista uit.

Organisatie: een vaak over het hoofd gezien aspect

"In 2005 nam ik deel aan de eerste zending ziekenhuismanagement bij Artsen Zonder Vakantie. Sindsdien ging ik al een tiental keer op zending waarbij ik verschillende partnerziekenhuizen mee hielp ondersteunen. Het organisatorische aspect wordt vaak verwaarloosd in de Afrikaanse partnerziekenhuizen, al zie ik dat het evengoed in bepaalde Belgische ziekenhuizen geen echte prioriteit is. Toch garandeert een goede organisatie mee een effectieve en kwalitatieve zorg."

Het unieke medisch patiëntendossier

In het ziekenhuis van Walungu in DR Congo zette Krista samen met haar lokale collega’s een medisch dossiersysteem voor patiënten op: een map waarin alle informatie over een patiënt verzameld wordt. "Hierdoor heeft iedereen op elk moment een duidelijk zicht op de gezondheid, geschiedenis, behandelingen, allergieën, enzovoort van de patiënt”, legt Krista Vandenborre uit. "Voor elke patiënt in het ziekenhuis verzamelden we alle documenten die verspreid waren over de verschillende afdelingen en creëerden we een persoonlijk dossier. Sindsdien introduceerden we dit systeem in zeven partnerziekenhuizen. De collega met wie ik in Walungu werkte, is nu een expert op dit gebied en implementeert dit systeem ondertussen in andere ziekenhuizen."

Een essentieel systeem

Tijdens een van Krista’s zendingen werd een bewusteloze patiënt opgenomen. “Dankzij haar identiteitsbewijs kon de medische staf haar naam opzoeken in de database van het ziekenhuis. Ze vonden daardoor haar medisch dossier wat aangaf dat de patiënt aan diabetes leed. Het was meteen duidelijk dat de vrouw bewusteloos was door een veel te hoge bloedsuikerspiegel. Een ‘hyperglycemische coma’ is een zeer ernstige complicatie door diabetes waarvoor dringende actie vereist is, zoniet kan het fataal zijn. Dankzij het uniek medisch patiëntendossier wist het medisch personeel meteen wat de oorzaak en de juiste behandeling was. De patiënt overleefde dit gelukkig. Het toont aan hoe belangrijk dit dossier is!”

Op weg naar IME Kimpese

"Deze zomer vertrek ik op zending naar het IME Kimpese, een ziekenhuis in het Westen van DR Congo. Door grote veranderingen in de teams kampt dit ziekenhuis met organisatorische problemen. Gedurende twee weken zal ik mijn lokale collega's ondersteunen en met hen verschillende methoden invoeren om dit aspect te verbeteren. Ik kijk er al naar uit.”

Share/Save