BE73 7331 0001 0060

Jenga Maarifa: 6 vragen aan dr. Augustin Ntambwe

"Kennis geneest" is het motto van Artsen Zonder Vakantie. Dit geldt niet alleen voor het (para)medisch personeel, ook op het vlak van techniek is de uitwisseling van kennis absoluut noodzakelijk. Wij interviewden Dr Augustin Ntambwe, projectcoördinator bij Artsen Zonder Vakantie omtrent het Jenga Maarifa project.

Wat is het Jenga Maarifa project eigenlijk?

Dr Augustin Ntambwe: 'Het gaat om een opleidingsproject voor ziekenhuistechnici dat tot stand is gekomen in partnerschap met de provincie Vlaams Brabant in DR Congo, meer bepaald in de provincie Zuid-Kivu. Deze opleiding, gespreid over twee jaar, is bestemd voor biomedische technici, tewerkgesteld in ziekenhuizen. De bedoeling is om hen de nodige theoretische- en praktische kennis met betrekking tot medische apparatuur en infrastructuur bij te brengen. Via de opleiding krijgen ze inzicht in het nut van preventief onderhoud en verwerven ze technische basisvaardigheden die nodig zijn voor de herstelling van medische apparatuur.'

Dr. Augustin Ntambwe, tweede van links.

Aan welke nood komt dit opleidingsproject tegemoet?

'De ziekenhuizen in Sub-Sahara-Afrika worden dagelijks geconfronteerd met defecte infrastructuur. Ongeveer 50% van de biomedische apparatuur werkt niet, wordt niet optimaal benut of wordt niet onderhouden. De apparatuur is verouderd, de vervangstukken te duur of niet beschikbaar, de technici niet goed opgeleid. Gevolg? Defecte apparatuur wordt vrijwel nooit hersteld. Dit terwijl kwaliteitsvolle gezondheidszorgen aan de lokale bevolking onmogelijk zijn zonder adequaat materiaal en bekwame onderhoudstechnici. Daarom is het Jenga Maarifa-project zo belangrijk.'

De tweejarige opleiding is afgelopen in augustus 2018. Welke verandereingen heeft u vastgesteld?

'De belangrijkste verandering is de verworven kennis: de deelnemers aan de opleiding mogen zich nu volwaardige biomedische technici noemen die niet langer moeten 'knutselen' wanneer een toestel defect raakt. Ook de samenwerking tussen de artsen en de technici is aanzienlijk verbeterd. De technici kunnen de artsen nu het correcte gebruik van de apparatuur aanleren en via een WhatsApp-groep kunnen zij onderling overleggen over problemen en samen lokaal zoeken naar vervangstukken.'

Zijn er ook andere personen of instanties die baat hebben bij de resultaten van Jenga Maarifa?

'Absoluut, de positieve effecten zijn er niet alleen voor de deelnemers. Ook in de ziekenhuizen stellen wij veranderingen vast: ziekenhuizen waar de technici werken, worden zich steeds meer bewust van het belang van de functie van onderhoudstechnicus en waar er nog geen waren worden er nu aangeworven. Hun functie is opgewaardeerd en zij worden ook geraadpleegd tijdens de Raden van Bestuur. Ook binnen de Provinciale Afdeling voor Gezondheidszorg begint er iets te bewegen: er komt meer begrip voor het belang van een biomedische strategie.'

En de patiënten?

'Uiteraard zijn de uiteindelijke begunstigden van dit project de patiënten in de ziekenhuizen. Kwaliteitsvolle gezondheidszorgen aanbieden aan de patiënt kan alleen met correct werkende, goed onderhouden biomedische apparatuur. Daarvoor zijn goed opgeleide technici nodig.'

Wat zijn de plannen voor de toekomst?

"Het Jenga Maarifa-project is afgerond in augustus 2018 maar heeft de deur geopend voor andere projecten in de toekomst. Wij hopen eveneens het project te kunnen voortzetten bij andere partners. Er is al een concreet plan om de basismodule te herhalen in 2019, voor biomedische technici in Kinshasa en voor de gediplomeerden zal er in juli 2019 een 'Summer School' (3 weken zomercursus) worden georganiseerd om hun kennis op te frissen."

Share/Save