BE73 7331 0001 0060

Een nieuwe spoeddienst in Bembéréké

 Dit jaar werkten Artsen Zonder Vakantie en Memisa samen aan de opening van een spoeddienst in het Hôpital Évangélique in Bembéréké, Benin. Een grote stap voorwaarts voor de kwaliteit van de on-site gezondheidszorg.

 

Een andere realiteit

Onmiddellijk naar het ziekenhuis kunnen tijdens een dringende medische situatie is in België een vanzelfsprekendheid. Onze ziekenhuizen hebben een spoeddienst die speciaal ontworpen en uitgerust is voor onverwachte situaties: een ongeluk, een hartaanval, een ernstig letsel,...

In Benin is er meestal geen specifieke afdeling voor urgenties. Is er wel een dan is deze meestal onvoldoende uitgerust en zijn de artsen niet altijd opgeleid in het aanpakken van noodsituaties.

 


Nieuwe spoeddienst voor het Evangelisch Ziekenhuis van Bembéréké

In ons partnerziekenhuis in Bembéréké, Benin was dit ook de realiteit terwijl het ziekenhuis wel alle  noodgevallen doorverwezen kreeg via de kleinere gezondheidscentra in het gebied.

Deze crisissen werden opgevangen in gebouwen die qua situering en techniek niet aan de vereisten van een spoeddienst voldeden en waar het personeel onvoldoende getraind was om met noodsituaties om te gaan.

Gezien deze situatie, koos het Hôpital Évangélique in Bembéréké de uitbouw van een spoeddienst als een prioritair domein binnen de samenwerking met Artsen Zonder Vakantie en zijn partner Memisa. Dankzij de financiering van Memisa kon een nieuw gebouw - gewijd aan noodgevallen - gebouwd worden.

Nadat het gebouw af was, trok een team vrijwilligers van Artsen Zonder Vakantie in juni naar het ziekenhuis om er een afdeling spoedgeneeskunde te starten. Qua materiaal werd de dienst uitgerust met voldoende noodzakelijke apparatuur (zuurstofmaskers, bloeddrukmeters, katheters, hechtingdraad, reanimatietoestellen, zuurstofconcentrators, enzovoort..). Daarnaast werd het personeel getraind om adequaat met noodsituaties om te gaan.

We kijken uit naar verdere vruchtbare samenwerkingen binnen deze nieuwe spoeddienst.

 

 

Share/Save