BE73 7331 0001 0060

COVID-19: solidariteit geneest!

Impact van COVID-19 bij Artsen Zonder Vakantie

In deze verwarrende coronatijden speelt de gezondheidszorg ineens wereldwijd de hoofdrol. De verspreiding van het COVID-19 virus heeft op elk van ons een grote impact. Ook Artsen Zonder Vakantie ontsnapt hier helaas niet aan. De gezondheid en veiligheid van al onze medewerkers, partnerziekenhuizen en hun patiënten, zowel in België als in Afrika, staan vanzelfsprekend voorop. We volgen de richtlijnen van de overheid nauwgezet.

Ook de vijf Afrikaanse landen waar wij werken, blijven niet gespaard van het coronavirus. Dag na dag groeit het aantal besmette personen en vallen er slachtoffers. De lokale overheden en ziekenhuizen in Afrika nemen maatregelen om de uitbreiding van het coronavirus in te dijken, maar het gezondheidssysteem is daar niet opgewassen om ernstig zieken te behandelen. Preventieve maatregelen zullen er moeilijker te handhaven zijn in een context van armoede. Zowel de toename als de geografische verspreiding van het virus is zorgwekkend evenals de beperkte testmogelijkheden.

Onze acties in onze partnerziekenhuizen

Juist in deze moeilijke tijden schenken wij nog meer dan ooit onze aandacht aan onze partnerziekenhuizen, lokale experts en medewerkers in DR Congo, Rwanda, Burundi, Burkina Faso en Benin. We moeten hen maximaal kunnen beschermen opdat ze de zorg kunnen bieden die zovelen nodig zullen hebben.

Op basis van de specifieke noden die onze partnerziekenhuizen identificeren, en waar mogelijk in samenwerking met andere organisaties, willen we in de eerste plaats extra middelen bieden voor:

  • handhygiëne (vloeibare zeep, hydroalcoholische handgel, …),
  • beschermend materiaal (mondmaskers, bril, handschoenen, schorten, …) en benodigdheden voor het ontsmetten van instrumenten en lokalen (chloor- en alcoholoplossingen, …),
  • materiaal voor de opvang en zuurstoftoediening aan de patiënten in de partnerziekenhuizen die daarvoor onze hulp inroepen (zoals in Houndé, Burkina Faso).

Naast het aanvullen van dit tekort, zullen wij in Oost-Congo en in Burundi ook het noodplan van de regering steunen, door:

  • Het trainen van zorgverleners op het gebied van casusdefinitie, meldingsproces, opvolging contacten, …. Deze training wordt o.a. verzorgd door de WHO en Artsen Zonder Vakantie zal instaan voor de financiering.
  • Het trainen van snelle interventieteams. Ook deze training zal worden gegeven door de WHO, eveneens met financiering van Artsen Zonder Vakantie.
  • Het leveren van essentiële preventie- en beschermingsapparatuur.

Voorlopig kan Artsen Zonder Vakantie vanuit België geen vrijwilligers meer uitsturen naar Afrika. U begrijpt dat de huidige omstandigheden, zowel nationaal als internationaal, ons tot deze beslissing verplichten. Maar we laten de schouders niet hangen en zitten niet stil. Nu en in de komende weken bekijken we samen met onze medische adviseurs ter plaatse hoe we onze resultaten toch kunnen bereiken, op basis van de specifieke noden die zij identificeren, en waar mogelijk uiteraard in samenwerking met de lokale overheid en andere organisaties.

Uw steun is onmisbaar!

Wij blijven ons voluit inzetten en rekenen hiervoor op de steun en bijdrage van velen. Solidariteit is meer dan ooit nodig. Onze ploeg dankt u alvast hartelijk voor uw inzet, vertrouwen en sympathie! Artsen Zonder Vakantie is trots op deze grote familie van sympathisanten. Samen staan we sterker!

Wij zullen u op de hoogte houden van onze inspanningen en we twijfelen er niet aan dat u, meer dan ooit, inziet dat onze werking belangrijk is. Dat de inzet van onze mensen en middelen een verschil kan maken op vlak van medische hulpverlening en gezondheidszorg in moeilijke omstandigheden.

Share/Save