BE73 7331 0001 0060

Artsen Zonder Vakantie aan het woord op toekomstateliers!

In 2014 koos Artsen Zonder Vakantie resoluut voor duurzame capaciteitsversterking. Sindsdien zetten we volop in op lange termijnverbetering op maat van onze partnerziekenhuizen. De ngo-federatie, de organisatie die Belgische ngo’s ondersteunt, nodigde ons (naast 11.11.11, Trias en WWF) uit om over onze ervaring te spreken ! Op 14 mei werd collega Barbara, Hoofd van de zuidwerking, uitgenodigd om onze aanpak toe te lichten tijdens een van de toekomstateliers

In een geglobaliseerde wereld staat ook ontwikkelingssamenwerking niet stil. De Sustainable Development Goals die in 2015 werden vastgelegd, zetten volop in op een globale aanpak. De rol die de ‘klassieke’ ontwikkelingssamenwerking opneemt binnen deze globale agenda wordt alsmaar kleiner: de ontwikkeling van ‘het zuiden’ met hulp van ‘het noorden’ wordt minder centraal gesteld.

Het is belangrijk dat ngo’s mee evolueren met deze trend. En dat doet Artsen Zonder Vakantie! In 2018 kreeg het lokaal organiseren van capaciteitsversterkende activiteiten een boost met o.a. de toegenomen inzet van lokale experten en de organisatie van verschillende Zuid-stages. Artsen Zonder Vakantie gaat ook in 2019 verder op dit elan. 

We zijn alvast fier op deze erkenning van de ngo-federatie!

Share/Save