BE73 7331 0001 0060

Kwaliteit

Sinds 1999 is Artsen Zonder Vakantie erkend als ngo. Onze huidige erkenning geldt voor tien jaar (tot en met 31 december 2026). We kregen deze erkenning na een strenge kwaliteitsaudit.

Artsen Zonder Vakantie werkt systematisch en geïntegreerd aan de verbetering van de kwaliteit van zijn organisatie

Ook tussen twee erkenningsrondes in, werkt Artsen Zonder Vakantie op verschillende manieren aan een continue verbetering van haar werking. Hiervoor gebruiken we het EFQM-model, een referentiemodel voor kwaliteitsverbetering dat zowel door bedrijven, staatsinstellingen als door organisaties van de civiele maatschappij in verschillende Europese landen wordt gebruikt. Dit model stelt ons in staat om de werking van Artsen Zonder Vakantie regelmatig tegen het licht te houden en voortdurend te streven naar verbetering.

Daarnaast hanteren we een planning-, monitoring- en evaluatiesysteem gericht op leren. We volgen onze interventies nauw op om waar nodig, bij te kunnen sturen. We werken ook met onafhankelijke experts die tussentijds of op het einde van een programma een evaluatie uitvoeren.

Verder wil Artsen Zonder Vakantie transparant zijn. We communiceren elk jaar over onze resultaten via ons jaarverslag.

Ook voeren we een geïntegreerd financieel beleid. Een onafhankelijke revisor valideert jaarlijks onze rekeningen. Daarnaast worden de uitgaven in het kader van financiering door de minister van ontwikkelingssamenwerking jaarlijks gecontroleerd door de controlediensten van de overheid.