BE73 7331 0001 0060

Kwaliteitszorg

Artsen Zonder Vakantie werkt systematisch en geïntegreerd aan de kwaliteit van zijn organisatie  en werking. Hierbij een blik op de voornaamste werkterreinen en instrumenten.

Artsen Zonder Vakantie werkt systematisch en geïntegreerd aan de verbetering van de kwaliteit van zijn organisatie

Integrale kwaliteitszorg volgens Europese standaarden

Om de werking van de volledige organisatie gestructureerd te verbeteren, gebruikt Artsen Zonder Vakantie sinds begin 2013 het EFQM-model. De European Foundation for Quality Management (EFQM) vormt een Europees kader voor integrale kwaliteitszorg.

Systematisch monitoren en evalueren

Artsen Zonder Vakantie verbetert de kwaliteit van zijn interne werking ook door een resultaatgericht beleid van monitoring en evaluatie.

Planmatig uitwerken van trajecten voor capaciteitsversterking

Sinds de start van het Meerjarenplan 2014-2016 werkt Artsen Zonder Vakantie met zijn partners systematisch samen binnen ‘Capaciteitsversterkende trajecten’. Zo’n capaciteitsversterkend traject is een plan met prioritaire verbeterpunten en doelstellingen die de partner wil aanpakken om zijn capaciteiten te versterken.

Stappenplan capaciteitsversterkend traject

Leermodel als leidraad

De keuze voor capaciteitsversterking in het nieuwe strategische Meerjarenprogramma van Artsen Zonder Vakantie legt nadruk op het delen van kennis en ervaring, uiteraard ook met het oog op een nog meer duurzame partnerbenadering.

Borgen en uitwisselen van kennis in werkgroepen

Terreinvrijwilligers vormen het hart van Artsen Zonder Vakantie. Niet enkel op het terrein zetten zij hun expertise in, ook binnen de werking van Artsen Zonder Vakantie delen zij hun kennis en ervaring met de organisatie en de andere en/of nieuwe collega’s.