BE73 7331 0001 0060

Integrale kwaliteitszorg volgens Europese standaarden

Om de werking van de volledige organisatie gestructureerd te verbeteren, gebruikt Artsen Zonder Vakantie sinds begin 2013 het EFQM-model. De European Foundation for Quality Management (EFQM) vormt een Europees kader voor integrale kwaliteitszorg. Het is een instrument waarmee bedrijven en organisaties de principes van total quality management in de praktijk kunnen brengen.

Het model laat Artsen Zonder Vakantie toe om consequent verder te werken aan zijn professionalisering, gericht op het vergroten van zijn impact in het Zuiden. Via zelfevaluaties krijgt de organisatie een zicht op zijn sterktes en werkpunten.

Zo werd in 2013 en 2014 bij Artsen Zonder Vakantie intensief gewerkt aan drie verbetertrajecten:

  • de opmaak van de strategie voor 2014-2016
  • het optimaliseren van de procedures voor de Zuidwerking
  • het bepalen van de rollen en verantwoordelijkheden voor de medewerkers

De European Foundation for Quality Management (EFQM) vormt een Europees kader voor integrale kwaliteitszorg.

De drie trajecten werden positief geëvalueerd door een externe auditor. Sinds februari 2014 draagt Artsen Zonder Vakantie dan ook het Committed to Excellence-kwaliteitslabel van de EFQM. Dit label werd officieel uitgereikt door Bbest, de Belgische delegatie die verbeterprojecten evalueert. Het label is twee jaar geldig en vormt de eerste stap binnen het EFQM-traject. Het is de ambitie van Artsen Zonder Vakantie om in de loop van 2017 het ‘Recognised for Quality’-R4Q label te behalen.