BE73 7331 0001 0060

Artsen Zonder Vakantie, het verhaal

Artsen Zonder Vakantie start in 1981, wanneer de Vlaamse artsen Frans De Weer en Johan Mattelaer naar Kameroen trekken voor een eerste zending als medische ondersteuningsploeg. Beide artsen waren daar tijdens hun vakantie een jaar eerder sterk onder de indruk gekomen van de grote nood aan medische hulp.

Bij hun eerste zending verwelkomde de lokale bevolking hen dan ook geestdriftig met “Bienvenus les Médecins Sans Vacances”. De naam was geboren … Frans en Johan gingen elk jaar terug en wisten gaandeweg gelijkgezinden te overtuigen om hun team te versterken. Die eerste organisatie draaide volledig op vrijwilligers en werd gestuurd vanuit het algemeen ziekenhuis Imelda Bonheiden.

In 1991 volgde dan de officiële oprichting van de vzw ‘Artsen Zonder Vakantie’. In 1991 volgde dan de officiële oprichting van de vzw Artsen Zonder Vakantie. De teams werden almaar groter en het aantal zendingen uitgebreid. Zes jaar later wordt de organisatie erkend als NGO en start een eerste vaste medewerker-coördinator.

1999 is een volgende mijlpaal: Artsen Zonder Vakantie krijgt de erkenning voor ‘Programma-NGO’. Een explosieve groei volgde, met 32 zendingen in 1999 over 130 in 2006 naar 166 in 2012.

Gezien de nood aan medische kennis, en op vraag van de lokale partners,Gezien de nood aan medische kennis en op vraag van de lokale partners, verschuift de focus geleidelijk van louter humanitaire medische hulp naar ondersteuning en opleiding van het lokale personeel.

De hele organisatie wordt meer en meer professioneel en verhuist in 2005 naar een groter kantoorgebouw te Mechelen. Van zes vaste en 30 vrijwilligers groeide het kantoor uit tot 15 vaste en 45 vrijwillige kantoormedewerkers vandaag.Vanaf <strong>2010</strong> wordt specifiek aandacht besteed aan de capaciteitsversterkende component van de werking.

Vanaf 2010 wordt specifiek aandacht besteed aan de capaciteitsversterkende component van de werking. Het nieuwe strategische Meerjarenprogramma 2014-2016 bouwt voort op de fundamenten van het verleden, maar zorgt vanaf 2014 voor een belangrijke koerswijziging die het gezicht van de organisatie voorgoed verandert. Dit nieuwe programma vormt de aanleiding om een nog meer duurzame partnerbenadering van capaciteitsversterking uit te tekenen en te implementeren.

30 jaar Artsen Zonder Vakantie in beeld
Ter gelegenheid van het 30-jarige bestaan in 2011 maakte Tomas Wendelen een video met een reeks getuigenissen over de belangrijke momenten uit de geschiedenis van Artsen Zonder Vakantie.

Begin 2016 heeft het Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking bevestigt dat Artsen Zonder Vakantie een erkende NGO blijft voor de komende 10 jaar.  Deze beslissing is gevallen na een grondige screening op basis van tien performantiecriteria die heeft aangetoond dat onze organisatie voldoet aan de strenge kwaliteitseisen.