BE73 7331 0001 0060

Fiscale informatie

Artsen Zonder Vakantie is door de Minister van Financiën gemachtigd om fiscale attesten uit te schrijven voor haar schenkers.

OPGELET: bij wet van 13 december 2012 werd de methode van fiscale aftrek van giften voor het goede doel gewijzigd. Voortaan geldt een forfaitaire belastingvermindering van 45% op het totaal van de giften, met een minimum van 40 € op jaarbasis en per begunstigde erkende organisatie. De maatregel is van kracht voor giften in 2012 alsook de komende jaren. Meer uitleg hierover vind je op de pagina van de vereniging voor ethiek in de fondsenwerving.

Concreet betekent dit dat u bij een gift van 40€ uiteindelijk maar 22€ betaalt. Bij een gift van 100€ betaalt u uiteindelijk 55€.

Wanneer het totaal van uw giften gedurende een jaar het bedrag van 40 Euro of meer bedraagt, ontvangt u automatisch een fiscaal attest.

Voor inwoners uit de Europese Unie is er ook het Europees fiscaal attest . Dit betekent dat inwoners uit de Europese Unie die een donatie maken, ook recht  hebben op een fiscaal attest.  Dit Europees fiscaal attest kan de persoon in kwestie  in zijn land aangeven aan de belastingen.  Voor meer informatie hieromtrent kan u de pagina van de vereniging voor ethiek in de fondsenwerving of van de overheid bekijken.

Wie niet in België woont kan best eens surfen naar de website van de eigen regering om te bekijken wat de voorwaarden zijn voor fiscale aftrekbaarheid in het land in kwestie.

 

Wanneer krijgt u uw fiscaal attest?

De fiscale attesten worden door AZV opgemaakt in de loop van de maand februari.

U ontvangt uw attest dus tijdig voor uw belastingaangifte die u voor eind juni moet indienen. Heeft u uw attest niet tijdig ontvangen? Aarzel dan niet om ons kantoor te mailen (info@azv.be).

 

Wat is uw voordeel?

Op basis van dit attest kan u het bedrag van uw giften voor AZV invullen op uw belastingaangifte, waardoor 45% van dit bedrag door het Ministerie van Financies van uw belastingen afgetrokken wordt. U betaalt dus minder belastingen en krijgt daardoor een gedeelte van uw gift terug.