BE73 7331 0001 0060

Dernières nouvelles

feb
28
2019

Hilde Vanommeslaeghe: tussen Ronse en Afrika

Hilde werkt als vroedvrouw op de materniteit en de dienst neonatologie van een ziekenhuis in Ronse. Sinds 2010 is ze terreinvrijwilliger voor Artsen Zonder Vakantie en nam ze al aan 20 zendingen deel.

Van bij het begin van haar carrière voelde Hilde het verlangen om op zending naar Afrika te gaan: "Op dat ogenblik waren mijn kinderen echter nog zeer jong en dat viel moeilijk te combineren met buitenlandse zendingen". Het was pas veel later dat de gelegenheid zich aandiende: "Eén van de gynaecologen van mijn ziekenhuis was terreinvrijwilliger voor Artsen Zonder Vakantie. Hij wist dat ik zelf graag op zending wilde en stelde voor om hem te volgen. Op die manier ben ik terreinvrijwilliger geworden. In 2010 vertrok

feb
28
2019

Nieuwe partnerziekenhuizen en capaciteitsversterkende trajecten

Na een grondige analyse op basis van onze partnercriteria, weerhield Artsen Zonder Vakantie in 2018 één nieuw kandidaat partnerziekenhuis in Benin: het zoneziekenhuis van Savalou-Bantè.

Begin 2019 organiseerde onze lokaal medisch adviseur voor die regio, Dr. Mathieu Dossou er een intakezending om de realiteit van dit ziekenhuis zo goed mogelijk in te schatten. Deze informatie dient  als input bij de opmaak van een capaciteitsversterkend traject met het ziekenhuis dit jaar. 

feb
28
2019

Lokaal medisch adviseur Dr. Marcellin Kash Karubara in België

Dr. Marcellin Kash Karubara werkt sinds enkele jaren als lokaal medisch adviseur voor Artsen Zonder Vakantie in Oost-Congo en Burundi.

Hij staat er in voor het opvolgen van de capaciteitsversterkende trajecten binnen de partnerziekenhuizen, voor de samenwerking met lokale experten en voor de samenwerking met lokale overheden om de werking van Artsen Zonder Vakantie optimaal af te stemmen op de nationale gezondheidspolitiek.

Om de capaciteitsversterkende trajecten van de partners in Burundi en Oost-Congo  te bespreken kwam Dr. Kash eind januari naar het hoofdkantoor in Mechelen. Het waren zeer productieve

feb
25
2019

Week van de Vrijwilliger! 23/02/2019 - 03/03/2019


Dit is de ideale gelegenheid om al onze kantoor- en terreinvrijwilligers te bedanken voor al het ongelooflijke werk dat ze dagelijks verrichten! 1000x dank! 

 

feb
21
2019

Eerste gezamenlijke vorming van Artsen Zonder Vakantie, Memisa en Dokters van de Wereld

Op zaterdag 16 februari 2019 organiseerden Artsen Zonder Vakantie, Memisa & Dokters van de Wereld de vorming 'Wegwijs in ontwikkelingssamenwerking' voor hun vrijwilligers.

Ondanks de stralende winterzon konden we rekenen op een grote opkomst, waarvoor dank aan alle aanwezigen!

Om de vorming voor iedereen toegankelijk te maken, organiseerden we gelijktijdig een Nederlandstalige vorming - gegeven door Luc Callaerts van 11.11.11, en een Franstalige vorming - gegeven door François Polet van CETRI. Dieper ingaan op de evolutie van ontwikkelingssamenwerking stond in beide vormingen centraal. Ook de aard van ongelijkheden tussen en binnen landen en de verschillende mechanismen die deze ongelijkheden in stand

feb
21
2019

Vacature: Artsen Zonder Vakantie zoekt directeur

Onze missie:

Artsen Zonder Vakantie gelooft dat de lokale medische partners in hun eigen gemeenschap zelf duurzaam gestalte kunnen geven aan een toegankelijke en kwalitatieve gezondheidszorg.

Door uitwisseling van (para)medische expertise en ondersteuning op organisatorisch, technisch en materieel vlak kunnen onze partners in Sub-Sahara-Afrika beter hun rol opnemen in het gezondheidssysteem.

Dit realiseren wij mede dankzij de inzet van onze vrijwilligers en in samenwerking met lokale en andere actoren.

Onze partnerschappen steunen op een respectvolle dialoog, kennisuitwisseling met oog voor de lokale context, en lange termijnrelaties.

De functie:

Je bepaalt mede de missie en

feb
18
2019

Vacature: projectcoördinator

Het meerjarenprogramma 2017-2021 voorziet het ondersteunen van de capaciteitsversterking van de partnerziekenhuizen in de 5 partnerlanden van Artsen Zonder Vakantie: Benin, Burkina Faso, Burundi, Rwanda en DR Congo zodat de partnerziekenhuizen zelf in staat zijn hun in rol in het nationaal gezondheidssysteem op te nemen en kwaliteitsvolle zorgen te bieden aan de bevolking.

Als projectcoördinator werk je mee aan de opmaak, opvolging en rapportering van het meerjarenprogramma 2017-2021.Je bent het aanspreekpunt van de partnerziekenhuizen in het Zuiden.
Je bent eindverantwoordelijke voor het traject van capaciteitsversterking (TRC) dat Artsen Zonder Vakantie wil realiseren in samenwerking met de

dec
10
2018

"Naast het delen van kennis, is ook de menselijke uitwisseling zeer verrijkend."

Pediater Tayeb Slaouti is al bijna 10 jaar terreinvrijwilliger bij Artsen Zonder Vakantie. Hij deed talloze zendingen in Benin, Rwanda en DR Congo. Vandaag deelt hij zijn ervaring met ons.

Hoe ben je bij Artsen Zonder Vakantie begonnen?

"Ik leerde Artsen Zonder Vakantie kennen omdat ik ooit als vrijwilliger bij een andere organisatie werkte in het Kalembe Lembe-ziekenhuis in Kinshasa. We openden daar een neonatologie-eenheid. Het jaar daarop nam Artsen Zonder Vakantie het project over en bood ik me bij hen aan als terreinvrijwilliger. Ondertussen ga ik al negen jaar op zending met Artsen Zonder Vakantie."

Wat motiveert u

dec
7
2018

Ebola: Artsen Zonder Vakantie leidt medisch personeel op in Zuid-Kivu

Op 1 augustus 2018 werd een ebola-uitbraak vastgesteld in Noord-Kivu, DR Congo. Deze provincie ligt dicht bij Zuid-Kivu, waar Artsen Zonder Vakantie actief samenwerkt met 9 partnerziekenhuizen. Het risico is erg hoog dat ebola deze provincie aanraakt.

 

Een besmettelijke maar beheersbare ziekte

De ziekte van het ebolavirus wordt overgedragen van persoon op persoon door contact met lichaamsvloeistoffen (speeksel, bloed ...) of oppervlakken die besmet zijn door deze vloeistoffen (lakens, handdoeken ...). Het is een zeer besmettelijke ziekte. Het risico van verspreiding hangt echter vooral af van de hygiëne in het gezondheidssysteem en bij de behandeling van patiënten. Wanneer hygiëne- en

dec
7
2018

Ebola- vormingen in Zuid-Kivu

Een Ebola-uitbraak treft momenteel Noord-Kivu, een naburige provincie van Zuid-Kivu, waar we samenwerken met vele partnerziekenhuizen.

Om deze ziekenhuizen in Zuid-Kivu goed voor te bereiden op een mogelijke Ebola-uitbraak, organiseerden we samen met enkele partners een reeks vormingen voor lokale gezondheidswerkers.

 

Een besmettelijke maar beheersbare ziekte

Pagina's