BE73 7331 0001 0060

Dernières nouvelles

Mei
24
2019

Ontmoeting met Mazaïka, vroedvrouw in Houndé, Burkina Faso

Sinds 8 jaar is Mazaïka Toé vroedvrouw in het Centre Médical avec Antenne chirurgicale (CMA) in Houndé. Kortgeleden kwam een delegatie van Artsen Zonder Vakantie er op bezoek om er een Capaciteitsversterkend Traject mee op poten te zetten. Zo’n traject, dat steeds in nauw partnerschap ontwikkeld wordt, is een verbeterplan plan op een termijn van 3 tot 5 jaar, met duidelijke doelstellingen, te realiseren in nauwe samenwerking tussen het ziekenhuis en Artsen Zonder Vakantie.

Gedurende drie dagen hadden de mensen van Artsen Zonder Vakantie meetings met de diverse actoren in het

Mei
24
2019

Krista Vandenborre: “Ziekenhuismanagement maakt deel uit van een goede gezondheidszorg”

Krista Vandenborre draagt bij Artsen Zonder Vakantie twee petten: ze is terreinvrijwilliger en sinds april ook voorzitter van de raad van bestuur. Krista is gespecialiseerd in ziekenhuismanagement. Ze helpt ziekenhuizen hun interne organisatie verbeteren.

Na haar studies verpleegkunde specialiseerde Krista zich in volksgezondheid en gezondheidszorgeconomie. Vandaag werkt ze als onafhankelijke consultant in Belgische ziekenhuizen en optimaliseert ze hun werking. "Ik adviseer ziekenhuizen in verschillende situaties: fusies, conflicten binnen een dienst, betere samenwerkingen tussen medische diensten, ... kortom alles wat

apr
25
2019

Wereld Malariadag

Jaarlijks sterven nog steeds te veel mensen - vooral in Sub-Sahara-Afrika - als gevolg van insectenbeten.

De meest gekende ziekte is malaria.

Ook wij van Artsen Zonder Vakantie worden tijdens onze zendingen regelmatig met gevallen van malaria geconfronteerd.

Nochtans kunnen vele slachtoffers vermeden worden.

Tijdens een kort radio-item vertelt pediater Samuel Vansteirteghem hierover.


Luister hier naar het radiobericht!

mrt
25
2019

Vrijwilligersdag 23 maart 2019

Zaterdag vond in Brussel de jaarlijkse Vrijwilligersdag van Artsen Zonder Vakantie plaats. 160 aanwezigen droegen bij aan de gezellige sfeer waardoor het weer een enorm geslaagde editie was!

Vrijwilligers en sympathisanten lieten zich tijdens de plenaire sessie en tijdens de interactieve themacafés inspireren door een boeiende mix van sprekers. We blikten terug op vorig jaar en stelden onze dromen, ambities en samenwerkingen met nieuwe partnerziekenhuizen in Sub-Sahara-Afrika voor.

De gemoedelijke koffiepauzes en heerlijke lunch waren dan weer het ideale moment om elkaar te (her)ontmoeten en ideeën uit te wisselen.

Wij genieten nog even na van

feb
28
2019

Hilde Vanommeslaeghe: tussen Ronse en Afrika

Hilde werkt als vroedvrouw op de materniteit en de dienst neonatologie van een ziekenhuis in Ronse. Sinds 2010 is ze terreinvrijwilliger voor Artsen Zonder Vakantie en nam ze al aan 20 zendingen deel.

Van bij het begin van haar carrière voelde Hilde het verlangen om op zending naar Afrika te gaan: "Op dat ogenblik waren mijn kinderen echter nog zeer jong en dat viel moeilijk te combineren met buitenlandse zendingen". Het was pas veel later dat de gelegenheid zich aandiende: "Eén van de gynaecologen van mijn ziekenhuis was terreinvrijwilliger voor Artsen Zonder Vakantie. Hij wist dat ik zelf graag op zending wilde en stelde voor om hem te volgen. Op die manier ben ik terreinvrijwilliger geworden. In 2010 vertrok

feb
28
2019

Nieuwe partnerziekenhuizen en capaciteitsversterkende trajecten

Na een grondige analyse op basis van onze partnercriteria, weerhield Artsen Zonder Vakantie in 2018 één nieuw kandidaat partnerziekenhuis in Benin: het zoneziekenhuis van Savalou-Bantè.

Begin 2019 organiseerde onze lokaal medisch adviseur voor die regio, Dr. Mathieu Dossou er een intakezending om de realiteit van dit ziekenhuis zo goed mogelijk in te schatten. Deze informatie dient  als input bij de opmaak van een capaciteitsversterkend traject met het ziekenhuis dit jaar. 

feb
28
2019

Lokaal medisch adviseur Dr. Marcellin Kash Karubara in België

Dr. Marcellin Kash Karubara werkt sinds enkele jaren als lokaal medisch adviseur voor Artsen Zonder Vakantie in Oost-Congo en Burundi.

Hij staat er in voor het opvolgen van de capaciteitsversterkende trajecten binnen de partnerziekenhuizen, voor de samenwerking met lokale experten en voor de samenwerking met lokale overheden om de werking van Artsen Zonder Vakantie optimaal af te stemmen op de nationale gezondheidspolitiek.

Om de capaciteitsversterkende trajecten van de partners in Burundi en Oost-Congo  te bespreken kwam Dr. Kash eind januari naar het hoofdkantoor in Mechelen. Het waren zeer productieve

feb
25
2019

Week van de Vrijwilliger! 23/02/2019 - 03/03/2019


Dit is de ideale gelegenheid om al onze kantoor- en terreinvrijwilligers te bedanken voor al het ongelooflijke werk dat ze dagelijks verrichten! 1000x dank! 

 

feb
21
2019

Eerste gezamenlijke vorming van Artsen Zonder Vakantie, Memisa en Dokters van de Wereld

Op zaterdag 16 februari 2019 organiseerden Artsen Zonder Vakantie, Memisa & Dokters van de Wereld de vorming 'Wegwijs in ontwikkelingssamenwerking' voor hun vrijwilligers.

Ondanks de stralende winterzon konden we rekenen op een grote opkomst, waarvoor dank aan alle aanwezigen!

Om de vorming voor iedereen toegankelijk te maken, organiseerden we gelijktijdig een Nederlandstalige vorming - gegeven door Luc Callaerts van 11.11.11, en een Franstalige vorming - gegeven door François Polet van CETRI. Dieper ingaan op de evolutie van ontwikkelingssamenwerking stond in beide vormingen centraal. Ook de aard van ongelijkheden tussen en binnen landen en de verschillende mechanismen die deze ongelijkheden in stand

feb
21
2019

Vacature: Artsen Zonder Vakantie zoekt directeur

Onze missie:

Artsen Zonder Vakantie gelooft dat de lokale medische partners in hun eigen gemeenschap zelf duurzaam gestalte kunnen geven aan een toegankelijke en kwalitatieve gezondheidszorg.

Door uitwisseling van (para)medische expertise en ondersteuning op organisatorisch, technisch en materieel vlak kunnen onze partners in Sub-Sahara-Afrika beter hun rol opnemen in het gezondheidssysteem.

Dit realiseren wij mede dankzij de inzet van onze vrijwilligers en in samenwerking met lokale en andere actoren.

Onze partnerschappen steunen op een respectvolle dialoog, kennisuitwisseling met oog voor de lokale context, en lange termijnrelaties.

De functie:

Je bepaalt mede de missie en

Pagina's