BE73 7331 0001 0060

De partnerwerking starten

Artsen Zonder Vakantie concentreert haar werking in 5 partnerlanden om goede relaties op te bouwen met overheden en ziekenhuizen. De partnerlanden werden geselecteerd op basis van:

  • de Human Development Index (HDI)
  • landen waarmee de Belgische overheid samenwerkt
  • voldoende politieke stabiliteit
  • 30 jaar Afrika-ervaring van Artsen Zonder Vakantie

 

Alles begint bij de vraag van een Afrikaans ziekenhuis om samen te werken met Artsen Zonder Vakantie.

Alles begint bij de vraag van een Afrikaans ziekenhuis om samen te werken met Artsen Zonder Vakantie. Op basis van een standaard selectieprocedure beslist Artsen Zonder Vakantie of er al dan niet een samenwerking wordt opgestart.

Daarbij wordt vooral gekeken naar de noden en capaciteiten van het ziekenhuis. Er moeten bijvoorbeeld minstens 2 dokters  en een hoofdverpleegkundige in het ziekenhuis werken.

Als er een samenwerking mogelijk is, bespreken we met de partner een specifiek traject op maat, dat steeds in lijn is met de nationale gezondheidspolitiek.