Categorieën
Actualiteit

Verbetering van de hygiëne in Burundese ziekenhuizen

Als onderdeel van de capaciteitsopbouwende trajecten (TRC), schonk Artsen Zonder Vakantie 981 kg nieuwe uniformen voor het medisch en paramedisch personeel van de Burundese partnerziekenhuizen. Linnengoed, zoals kleding, is namelijk een van de belangrijkste oorzaken van besmetting: het is een ideale voedingsbodem voor de verspreiding van ziektekiemen. Het medisch personeel had een groot tekort aan ziekenhuisuniformen. Daardoor konden ze niet vaak en snel genoeg van werkoutfit wisselen, wat in sommige gevallen leidde tot uitstel van de ingrepen, waardoor de gezondheid van de patiënten in gevaar kwam.

Daarnaast overhandigde Artsen Zonder Vakantie 6 trolleys voor de operatiezalen. Deze dragen bij aan een goede organisatie van de uitrusting en verbeteren de arbeidsomstandigheden voor de dienstverleners wat uiteindelijk de zorg voor de patiënten ten goede komt.

Meer informatie over Artsen Zonder Vakantie in Burundi

Categorieën
Actualiteit

Renovatie en uitbreiding van de ziekenhuis-wasserij van Gombe Matadi

Artsen Zonder Vakantie is sinds 2017 partner van dit ziekenhuis en is betrokken op het vlak van algemene chirurgie, verloskundige en neonatale spoedgevallen en ziekenhuishygiëne.

Infecties voorkomen

Ziekenhuishygiëne is van essentieel belang om infecties te voorkomen en daardoor de kwaliteit van de gezondheidszorg te verbeteren. Het ziekenhuis kampte met een hoog aantal postoperatieve infecties als gevolg van slechte ziekenhuishygiëne. Daarom besloot Artsen Zonder Vakantie in 2021 mee de renovatie en uitbreiding van de wasruimte te ondersteunen, wat tot een duidelijke vermindering van het aantal infecties leidde. Vuil linnengoed is in een ziekenhuis immers een van de grootste oorzaken van infecties: het is een ideale voedingsbodem voor de verspreiding van ziektekiemen. Schoon linnengoed, zowel voor patiënten (beddengoed) als voor verplegend personeel (operatiejassen en -linnen), begint met de juiste infrastructuur van de wasruimte.
Ondanks een kleine renovatie van de wasruimte in 2019, liet de staat het uiteindelijk niet langer toe om in goede omstandigheden te blijven werken. Ook de reservoirs om het linnengoed doeltreffend te reinigen waren onvoldoende net zoals de capaciteit voor een permanente watervoorziening. Als gevolg daarvan bleef de kwaliteit van de hygiëne en de verzorging aangetast. Dit leidde naast infecties ook tot oponthoud in de operatiekamer en een langer verblijf van de patiënten.

Voor de rehabilitatiewerken:

De renovatie en uitbreiding van de wasserij startte in het laatste kwartaal van 2021 en is onlangs voltooid. Het is nu mogelijk om het linnengoed te reinigen en ontsmetten in een goed functionerend hygiënisch circuit, wat bijdraagt tot de verbetering van de kwaliteit van de gezondheidszorg.

Na de rehabilitatiewerken :

 

 

Categorieën
Actualiteit

Certificeringsceremonie na 2 jaar opleiding in spraak- en taaltherapie

Het doel van de opleiding is het personeel de essentiële instrumenten te verschaffen om taal en communicatie te decoderen, te begrijpen en te ontwikkelen om zo mensen met een mentale en/of motorische handicap sociaal, beroepsmatig, in de gemeenschap en in hun persoonlijke leefomgeving te integreren.

Artsen Zonder Vakantie feliciteert de afgestudeerden!

Dank aan de vrijwilligers en deskundigen zonder wie dit niet mogelijk zou zijn: Marie Misarova (logopedist, trainer en lokaal expert), Herman Wouters (orthopedagoog, vrijwilliger) die meer dan 10 keer het centrum bezocht, Christine Gadisseux (orthopedagoog, vrijwilliger) die meer dan 5 keer de opleidingen gaf, Els Vandennoortgate (kinesist, vrijwilliger) die de Mobiele Kliniek persoonlijk blijft ondersteunen.

Zuster Vesna Hiti:

Dank aan alle anderen die niet genoemd zijn, maar wij dragen u in ons hart”.

 

Categorieën
Actualiteit

Ontdek onze gloednieuwe documentaire ‘Solidariteit geneest’.

Drie solidaire verhalen

In DR Congo zetten gezondheidswerkers, lokale organisaties en gemeenschappen zich elke dag in voor een betere toegang tot gezondheidszorg en kwaliteitsvolle behandelingen voor patiënten. Zij zijn de stuwende kracht achter verandering. Door hun nauwe betrokkenheid en expertise zijn ze het best geplaatst om de obstakels binnen het gezondheidssysteem bloot te leggen en actie te ondernemen. Hun dagelijkse activiteiten zorgen er dan ook voor dat de gezondheidszorg toegankelijker wordt en dat patiënten de zorg krijgen waar ze recht op hebben.

Artsen Zonder Vakantie zet het netwerk van ziekenhuistechnici in DR Congo in de kijker. Zij zijn een belangrijke schakel binnen het gezondheidssysteem. Want zonder goedwerkende apparatuur is kwaliteitsvolle gezondheidszorg onmogelijk.
Meer info : https://www.gezondheidszorgvooriedereen.be/jenga-maarifa

Teaser: Jenga Maarifa, dat is ‘kennis opbouwen’ in het Swahili from Health for all on Vimeo.

Memisa toont hoe zwangere vrouwen dankzij moto-ambulances en het solidariteitssysteem kunnen bevallen in het ziekenhuis.
Meer info : https://www.gezondheidszorgvooriedereen.be/motorambulances

Dokters van de Wereld zet het werk van gemeenschappen die seksueel geweld proberen te voorkomen en de gevolgen ervan te herstellen centraal.
Meer info: https://www.gezondheidszorgvooriedereen.be/gemeentes-zonder-verkrachting

Ontdek aan de hand van authentieke verhalen en inspirerende initiatieven deze drie solidariteitsprojecten en de mensen die deze mogelijk maken.

Gezondheidszorg voor iedereen

Via het project ‘Gezondheidszorg voor iedereen’ bundelen Artsen Zonder Vakantie, Dokters van de Wereld en Memisa hun krachten en strijden ze voor het recht op gezondheidszorg. Dat doen ze niet alleen aan de hand van hun activiteiten in DR Congo, maar ook door erover te praten hier in België. Want Internationale solidariteit blijft fundamenteel om de gezondheidszorg wereldwijd toegankelijker en kwaliteitsvoller te maken. De Covid-19-crisis heeft meer dan ooit duidelijk gemaakt dat gezondheid en gezondheidszorg mondiale thema’s zijn en een mondiale aanpak de enige oplossing is.

Lees meer over onze samenwerking op gezondheidszorgvooriedereen.be

 

 

 

 

 

Categorieën
Actualiteit

Overhandiging van de certificaten van de opleiding neurologie van het CNPK.

Deze opleiding maakt deel uit van het programma voor capaciteitsversterking (TRC) van het CNPK (Neuro-Psychiatrisch Centrum van Kamenge) en Artsen Zonder Vakantie. Zij is onderdeel van programma Artsen Zonder Vakantie in Burundi dat gefinancierd wordt door het Belgische Directoraat-generaal voor Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD)

In zijn toespraak feliciteerde Rev. Frère Herménégilde NDUWIMANA, directeur-generaal van de CNPK, de laureaten met hun keuze voor “de weg van de kennis”. Vervolgens bedankte hij Artsen Zonder Vakantie voor de verschillende activiteiten die zij in samenwerking met het CNPK organiseren om de kwaliteit van de zorg en het welzijn van de patiënten te verbeteren.

Professor Patrice Barasukana, die de opleiding gaf, verklaarde trots te zijn op wat na twee jaar hard werken was bereikt :

Vandaag ben ik trots omdat de gewenste competenties zijn verworven dankzij de vele inspanningen van het CNPK en Artsen Zonder Vakantie.

Namens Artsen Zonder Vakantie bedankte Dr. Marcelin Kash Karubara het CNPK voor de goede samenwerking en sprak hij een boodschap van aanmoediging aan de winnaars uit.

Dr Karubara verzocht het CNPK ook andere vormen van opleiding te organiseren om de vaardigheden van haar zorgverleners te verbeteren.

Tegelijkertijd werd een materiële schenking, bestaande uit een elektro-encefalogram, een laptop, een printer en een simulatielamp, overhandigd aan het CNPK en de bijhorende instellingen, nl. het Neuropsychiatrisch Centrum van Ngozi en het Centrum voor Geestelijke zorg van Gitega. De aankoop van dit materiaal werd gefinancierd door de Europese Unie

Een terugblik op de uitreiking van de certificaten:

Categorieën
Actualiteit

Artsen Zonder Vakantie, partner van de Burundese Chirurgie Associatie

De Burundese Chirurgische Vereniging wordt gesteund door Artsen zonder Vakantie om de kwaliteit van de chirurgische praktijk in Burundi te helpen verbeteren.
Dit jaar wordt Artsen Zonder Vakantie geëerd op het congres over de behandeling van trauma’s in de chirurgie.
In de samenwerking met ABUC 2021 heeft Artsen Zonder Vakantie met name:

  • Ondersteuning van de ontwikkeling van hun strategisch plan 2021 – 2025 (financiële steun voor de aanwerving van een adviseur om te helpen bij de ontwikkeling van dit plan)

Ondersteuning van de organisatie van het congres: al onze partnerziekenhuizen stuurden twee mensen (artsen) van de afdeling chirurgie om het congres bij te wonen, een moment van capaciteitsopbouw en bijscholing.

Dank ook aan onze partner HGR Gungu in DR Congo voor deze samenwerking.

 

Categorieën
Actualiteit

Investeer mee in een betere wereld!

Investeren doet iedereen. Maar wat betekent het om te investeren in een betere wereld?
Els Hertogen, directeur van 11.11.11, koepelorganisatie van verschillende ngo’s, waaronder ook Artsen Zonder Vakantie, vertelt het hier.
https://www.youtube.com/watch?v=nI2tUrjw9eI&t=2s


#11.11.11 #weekvandefairtrade

Categorieën
Actualiteit

Congolese Dr. Zozo Musafira op bezoek bij Artsen Zonder Vakantie

Standaardiseren van protocollen

In 2009 werd Dr. Zozo aangesteld als verantwoordelijke voor de uitvoering van de eerstelijnsgezondheidszorg, waaronder ook technische ondersteuning en management van ziekenhuizen in Zuid-Kivu. Inmiddels is hij als “médecin de la Direction Provinciale de la Santé du Sud-Kivu” verantwoordelijk voor het toezicht op maar liefst 34 ziekenhuizen en 643 gezondheidscentra. Hij heeft zich daarbij toegelegd op het standaardiseren van protocollen rond de behandeling en de preventie van de meest voorkomende pathologieën in ziekenhuizen, met een focus op pediatrische urgenties.

Samenwerking met de werkgroep pediatrie

Voor het uitwerken en standaardiseren van de pediatrische protocollen kon Dr. Zozo sinds 2013 ook rekenen op een nauwe samenwerking met Artsen Zonder Vakantie. Samen met de trekkers van de werkgroep pediatrie – Dr. Kash Karubara, Dr. Douchan Beghin en Dr. Patrick Peeters – boog hij zich over de meest efficiënte aanpak. De integratie van deze protocollen heeft gezorgd voor een paradigmaverschuiving bij het zorgpersoneel: zij weten nu perfect wat hen te doen staat wanneer er een kind in levensgevaar wordt binnengebracht in hun gezondheidscentrum of ziekenhuis. Ondertussen worden de protocollen in de hele provincie Zuid-Kivu toegepast. En dat heeft een indrukwekkende impact op het sterftecijfer van jonge kinderen in de provincie. Momenteel tracht de provincie de protocollen op nationaal niveau goedgekeurd te krijgen zodat de pediaters uit Zuid-Kivu het zorgpersoneel in de andere provincies van het land kunnen opleiden.

Het bezoek van Dr. Zozo was ook de ideale gelegenheid voor de werkgroep pediatrie om de hoofden voor het eerst weer ‘live’ bij elkaar te steken. Het belangrijkste punt op de agenda : samen met Dr. Zozo bekijken hoe de werkgroep de oriëntatie naar publieke gezondheidszorg kan integreren in haar werk.

Dr. Zozo inspireert

Niet alleen de leden van de werkgroep pediatrie kregen de eer om Dr. Zozo te ontmoeten, ook wij als team konden kennismaken met hem en zijn verwezenlijkingen. Een ware boost aan inspiratie en motivatie voor het werk dat we doen! Daarnaast ontmoette Dr. Zozo ook collega’s van Memisa, Enabel, UNICEF en andere ngo’s die werken rond gezondheidszorg. Ook daar werd zijn verhaal met veel enthousiasme onthaald.

Persaandacht

Als kers op de taart toonde ook de pers interesse voor de verwezenlijkingen van Dr. Zozo en Dr. Patrick Peeters. Artsenkrant bracht hun verhaal in een boeiend artikel dat binnenkort ook hier verschijnt.

Categorieën
Actualiteit

STEUN ONZE ACTIES VOOR ONZE 40 JAAR

40.000€ VOOR MEER DAN 40 ZIEKENHUIZEN!

Artsen Zonder Vakantie bouwt langdurige partnerschappen op met meer dan 40 ziekenhuizen in 5 Afrikaanse landen. Hun doel is ziekenhuiszorg van hoge kwaliteit te bieden, aangepast aan de reële behoeften van de bevolking van een regio, zodat zij er op elk moment toegang tot hebben en er ook tevreden over zijn.

Samen bouwen zij aan de gezondheid van morgen en dit voor het welzijn van patiënten!

Samen doen we ziekenhuizen groeien.

STEUN ONS 

40.000 STAPPEN VOOR MEER DAN 40 ZIEKENHUIZEN!

Trek je loop- of loopschoenen aan. Artsen Zonder Vakantie biedt u routes aan in ons mooie land. Te voet, op de fiets of tijdens het joggen. Iedereen kiest zijn eigen plaats en wijze.

Wij stellen een selectie van wandelingen voor in alle hoeken van België.

Om een wandelkaart te krijgen, moet u een donatie van 5€/deelnemer doen. Elke kaart is uniek en geldig voor 1 persoon. Je kunt je ook laten sponsoren voor een wandeling .

STEUN ONS

DOEL 40 X 40 X 40 DOWNLOADS

Voor onze 40e verjaardag hebben Eva de Roovere en de Congolese muzikant Mastaki Bafa de EP ‘Maisha’ uitgebracht, wat ‘leven’ betekent in het Swahili. Een soundtrack over het dagelijkse leven van de mensen in de Congo. Steun ons door de ‘Maisha’ EP te downloaden of een donatie te doen. De opbrengst van de downloads gaat naar de 40 partnerziekenhuizen van Artsen Zonder Vakantie.

STEUN ONS

 

 

 

 

Categorieën
Actualiteit

Artsen Zonder Vakantie hijst mee de Mechelse SDG-vlag

Elk jaar schrijft de mondiale raad van Mechelen een wedstrijd uit voor projecten die bijdragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s). Dit jaar prijst Artsen Zonder Vakantie zich één van de twee gelukkige winnaars. Dankzij de financiering kunnen we een samenwerking aangaan met de Burkinese organisatie Keoogo. Deze organisatie ontfermt zich over straatkinderen en jonge alleenstaande moeders in de buitenwijken van Ouagadougou. Ze bieden de straatkinderen en jonge moeders medische en psychologische ondersteuning in hun medisch centrum, en werken aan gezinsvereniging, empowerment en competentieversterking. Daarnaast sensibiliseren ze zowel de straatkinderen, hun entourage als politie en justitie om allemaal samen te werken aan re-integratie in de maatschappij.

Artsen Zonder Vakantie zal met Keoogo samenwerken rond capaciteitsversterking van het personeel in het gezondheidscentrum. Daarnaast voorzien we ook ondersteuning op het vlak van noodzakelijk medisch materiaal, en begeleiding in onderhoud en herstelling ervan.

Als één van de winnaars van de wedstrijd en in het kader van de week van de duurzame gemeente hijst Artsen Zonder Vakantie mee de Mechelse SDG-vlag.

Ook in de pers:

Het Laatste Nieuws
Gazet Van Antwerpen