Categorieën
Actualiteit

STEUN ONZE ACTIES VOOR ONZE 40 JAAR

40.000€ VOOR MEER DAN 40 ZIEKENHUIZEN!

Artsen Zonder Vakantie bouwt langdurige partnerschappen op met meer dan 40 ziekenhuizen in 5 Afrikaanse landen. Hun doel is ziekenhuiszorg van hoge kwaliteit te bieden, aangepast aan de reële behoeften van de bevolking van een regio, zodat zij er op elk moment toegang tot hebben en er ook tevreden over zijn.

Samen bouwen zij aan de gezondheid van morgen en dit voor het welzijn van patiënten!

Samen doen we ziekenhuizen groeien.

STEUN ONS 

40.000 STAPPEN VOOR MEER DAN 40 ZIEKENHUIZEN!

Trek je loop- of loopschoenen aan. Artsen Zonder Vakantie biedt u routes aan in ons mooie land. Te voet, op de fiets of tijdens het joggen. Iedereen kiest zijn eigen plaats en wijze.

Wij stellen een selectie van wandelingen voor in alle hoeken van België.

Om een wandelkaart te krijgen, moet u een donatie van 5€/deelnemer doen. Elke kaart is uniek en geldig voor 1 persoon. Je kunt je ook laten sponsoren voor een wandeling .

STEUN ONS

DOEL 40 X 40 X 40 DOWNLOADS

Voor onze 40e verjaardag hebben Eva de Roovere en de Congolese muzikant Mastaki Bafa de EP ‘Maisha’ uitgebracht, wat ‘leven’ betekent in het Swahili. Een soundtrack over het dagelijkse leven van de mensen in de Congo. Steun ons door de ‘Maisha’ EP te downloaden of een donatie te doen. De opbrengst van de downloads gaat naar de 40 partnerziekenhuizen van Artsen Zonder Vakantie.

STEUN ONS

 

 

 

 

Categorieën
Actualiteit

Het Congolees Forum INGO zet Artsen Zonder Vakantie in de kijker

In juli lag de nadruk op de activiteiten van Artsen Zonder Vakantie, met focus op onze capaciteitsversterkende strategie (Trajet de Renforcement des Capacités) in de partnerziekenhuizen.

Een mooie gelegenheid om de verbetering op het vlak van gezondheidszorg – dankzij de zendingen spoedverloskunde, neonatale zorg, en de Jenga Maarifa-opleidingen – onder de aandacht te brengen.

Binnen het kader van Jenga Maarifa heeft Artsen Zonder Vakantie een opleidingscursus over hernieuwbare energie georganiseerd voor onderhoudstechnici van 17 ziekenhuizen in de provincie Zuid-Kivu. Daarnaast werd fase 1 van de installatie van zonnepanelen in het Panzi-ziekenhuis tot een goed einde gebracht, en dit met de financiële steun van de provincie Vlaams-Brabant.

De capaciteitsversterkende activiteiten worden gesteund door België.

Links:

 

Categorieën
Actualiteit

Sanne De Mayer van de Belgische ambassade in Burundi, brengt een officieel bezoek aan onze lokale activiteiten

Sinds 2017 werken Artsen Zonder Vakantie en Memisa samen aan een gemeenschappelijk programma in Afrika, mede gefinancierd door DGD (Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp) met als ambitie een actieve bijdrage te leveren aan toegankelijke en kwalitatieve gezondheidszorg voor de lokale bevolking.
De samenwerking verloopt in een 5-jarig programma om actoren in het gezondheidssysteem op perifeer niveau te versterken met bijzondere aandacht voor kwetsbare bevolkingsgroepen.
Zo werken we o.a. samen aan gunstige en blijvende veranderingen in kennisdeling en capaciteitsopbouw van gezondheidsstructuren in de provincie Muyinga in Burundi.
Officeel bezoek aan het gezondheidscentrum en ziekenhuis van Muyinga
Op het programma staan bezoeken aan het gezondheidscentrum, het districtsziekenhuis, en een lokale mutualiteit van Muyinga.

Daar zien we een opmerkelijke vooruitgang op verschillende niveaus:
• Een positieve CRT-rapportage voor basisoperaties die allemaal in het ziekenhuis zelf worden uitgevoerd.
• Het beheer van basispathologieën direct in het ziekenhuis.
• Een afname van verwijzingen van patiënten buiten de provincie.
• Verbeterde hygiëne en patiëntencircuit na de recente rehabilitatie van de operatiekamer en de sterilisatieafdeling.
• Verwijzingen en tegenverwijzingen vinden plaats tussen gezondheidscentra en ziekenhuizen.

De conclusies van dit programma worden in 2022 gepubliceerd in een rapport naar aanleiding van de eindevaluatie van het programma 2017-2021.

De belangrijkste principes van het Artsen Zonder Vakantie – Memisa programma 2017-2020 binnen Ontwikkelingssamenwerking waren: de kwaliteit van de gezondheidszorg verbeteren en zoveel mogelijk mensen toegang bieden door de actoren in het gezondheidssysteem te versterken met bijzondere aandacht voor kwetsbare bevolkingsgroepen.

Dit programma legde bijzondere nadruk op aspecten van ecologische duurzaamheid, gender en digitalisering en richtte zich op 3 fundamentele doelstellingen:
1) Bevorderen van goed bestuur: versterken van lokaal leiderschap en overleg vanuit de periferie; de doorgevoerde veranderingen documenteren in samenwerking met onderzoeksinstellingen om te profiteren van ervaringen en het besluitvormingsniveau te beïnvloeden.
2)Verbeteren van het aanbod: via opleidingen, uitwisselingen en stages willen we de actoren van het gezondheidssysteem versterken zodat ze hun rol kunnen opnemen. Het gaat hierbij om versterking van de medisch-technische en organisatorische capaciteiten van zorgverleners en ondersteuning in infrastructuur, medische apparatuur, medicijnen en verbruiksartikelen.
3)Zorgen voor geografische en financiële toegang tot acceptabele kwaliteitszorg, ook voor de meest kansarmen. Hiervoor werken we op verschillende manieren om zorg te subsidiëren, risico’s te bundelen en een forfaitair prijssysteem toe te passen. Daarnaast steunen we lokale en maatschappelijke initiatieven en zorgen we voor politieke belangenbehartiging en maatschappelijke bewegingen voor meer solidariteit.

Categorieën
Actualiteit

Artsen Zonder Vakantie wint samen met “Stichting Hubi en Vincianne” de wedstrijd ‘Mechelen Mondiaal’

Artsen Zonder Vakantie wint samen met “Stichting Hubi en Vincianne” de wedstrijd ‘Mechelen Mondiaal’
Hierdoor krijgen we een mooie projectsubsidie van de Stad Mechelen voor projecten rond SDG’s in het Zuiden.
Dankzij die subsidie kunnen we het gezondheidscentrum van de Burkinese organisatie Keoogo in Ouagadougou (Burkina Faso) versterken. De focus ligt op praktische opleiding voor het gezondheidspersoneel. Zo kunnen zij de nodige spoedhulp geven aan de straatkinderen en jonge moeders die bij hen terecht komen. Bedankt Mechelen Mondiaal en Stad Mechelen!
Categorieën
Actualiteit Verhalen

Eva De Roovere en Mastaki Bafa brengen ep uit ten voordele van Artsen Zonder Vakantie

Eva De Roovere en de Congolese muzikant Mastaki Bafa brengen samen een EP uit. Hun eerste single heet Maisha, wat “leven” betekent in het Swahili.

Een soundtrack van het dagelijks leven van België tot Congo.

Niettegenstaande het ernstige thema is het een optimistisch lied waarin leven en dood rond elkaar dansen.
Het is een meertalig album geworden: Eva De Roovere zingt in het Nederlands en het Frans, Mastaki Bafa in het Frans en het Swahili.
De productie is in handen van Michel Bisceglia die Noord en Zuid mooi in elkaar doet overvloeien. Het resultaat is een prachtige muziekcollage die lang zal blijven nazinderen.

Het idee groeide uit gesprekken tussen Eva De Roovere en Rik Vereecken (terreinvrijwilliger bij Artsen Zonder Vakantie). Rik leerde Mastaki Bafa kennen tijdens één van zijn werksessies in Congo en stelde de twee artiesten aan elkaar voor. Al snel was er een klik.
Aangegrepen door het werk van de ngo Artsen Zonder Vakantie besloten ze de opbrengst van hun EP aan het goede doel te storten.
Bedankt Eva De Roovere en Mastaki Bafa om jullie ep ‘Maisha’ uit te brengen ten voordele van Artsen Zonder Vakantie!

Luister hier op iTunes

Luister hier op Spotify

Bekijk de teaser uit de opnamestudio hier: Maisha – YouTube

Music & Lyrics: Eva De Roovere & Mastaki Bafa

Drums: Boris Tchango
Bass: Desiré Somé
Label: Prova Records
Meer info via:
www.azv.be
https://www.youtube.com/watch?v=0MvP3_Nguk0&t=4s

Categorieën
Actualiteit

Installatie van zonnepanelen op het Panzi-ziekenhuis: fase 1 compleet

Installatie van de zonnepanelen

Het volledige zonnepanelenproject verloopt in meerdere fases. Tijdens deze eerste fase werd het volledige gebouw waarin o.a. de spoeddienst is ondergebracht voorzien van zonnepanelen. Bij de installatie van zonnepanelen komt er meer kijken dan enkel het plaatsen ervan en het aansluiten op de batterijen: er werd ook een technisch lokaal bijgebouwd en de daken werden voorzien van een draagstructuur. Het verloop van de eerste fase werd mooi in beeld gebracht. Tijdens de volgende fase in september zijn het labo, de apotheek en de dienst radiologie aan de beurt.

Stabiele stroom voor goede gezondheidszorg

Stabiele en duurzame elektriciteit is een basisvoorwaarde voor goede gezondheidszorg. Bij gebrek hieraan komt het stellen van de juiste diagnose of het geven van de nodige behandeling aan patiënten in gevaar. “Onze biomedische toestellen laten het vaak afweten door de dagelijkse stroompannes hier in Panzi”, vertelt Asher Ngabo, ingenieur van het ziekenhuis van Panzi. “Dankzij de installatie van zonnepanelen kunnen we rekenen op een stabiele stroomvoorziening. Die stabiliteit komt onze biomedische toestellen en bijgevolg onze patiënten ten goede.”

Jenga Maarifa-technici geven hun kennis door

Artsen Zonder Vakantie en provincie Vlaams-Brabant werkten eerder al samen rond het succesvolle opleidingsproject “Jenga Maarifa”, Swahili voor “kennis opbouwen”. Dit is een praktijkgerichte meerjarenopleiding voor onderhoudstechnici van ziekenhuizen in de regio Bukavu in Oost-Congo. In het huidige project krijgen de reeds ervaren Jenga Maarifa-technici uit verschillende ziekenhuizen in de buurt de kans om hun kennis toe te passen en de installatie mee in goede banen te leiden. Daarnaast geven ze hun kennis door aan student-technici.

Dankzij mijn deelname heb ik veel bijgeleerd over de installatie van zonnepanelen. Het project komt dus niet alleen het ziekenhuis van Panzi ten goede, het maakt ook een wereld van verschil voor mijn professionele leven.”, getuigt Guylan Kahindo Mutambala, technisch ingenieur in het ziekenhuis van Miti Murhesa.

Duurzaam, zowel op ecologisch als financieel vlak

Eens het project is afgerond zal het energieverbruik van het ziekenhuis van Panzi voor 65% gedekt worden door zonne-energie. Dat levert niet alleen betrouwbare stroom op, maar ook een grote financiële besparing. Nu worden er in het ziekenhuis van Panzi noodgedwongen grote bedragen uitgegeven aan brandstof voor generatoren. Door over te schakelen op zonne-energie zal die kost grotendeels wegvallen. Een win-win voor het ziekenhuis én voor het milieu.

Ontdek hier hoe de installatie en opleiding eraan toegaan

 

Categorieën
Actualiteit

Maatregelen omtrent het Covid-19-virus

Rekening houdend met de (inter)nationale maatregelen en uit respect voor de lokale bevolking, onze partners en onze vrijwilligers werd met spijt beslist om de geplande zendingen alvast tot en met eind april te annuleren zodat we samen de opmars van het Covid-19-virus (coronavirus) helpen terug te dringen. We blijven de situatie op de voet volgen.

In onze partnerlanden bekijken we met onze lokale partners welke activiteiten nog kunnen plaatsvinden dankzij de samenwerking met lokale experten. In België garanderen we de continuïteit van onze werkzaamheden en blijven we vlot bereikbaar via mail.

Categorieën
Actualiteit

Ontwikkelingssamenwerking in coronatijden. Een sector die stilstaat?

Ook in deze coronatijden blijft Artsen Zonder Vakantie zijn partnerziekenhuizen in Sub-Sahara-Afrika ondersteunen. In plaats van Belgische vrijwilligers ter plaatse te sturen, werken we momenteel volop met een lokaal team van Afrikaanse (para)medische en technische experten. Door in te zetten op die lokale expertise werken we verder aan een betere gezondheidszorg.

Categorieën
Actualiteit

Procedure digitale Algemene Vergadering 24 april 2021

1. De aankondiging en de procedure van de digitale AV worden op 9 april op de website van AZV gezet. Alle leden ontvangen die dag de procedure per mail, evenals de agenda en de bijlagen.

2. De voorzitter, ondervoorzitter en secretaris zullen tijdens de AV in de AZV lokalen fysiek aanwezig zijn. De overige leden van het Bestuursorgaan evenals de commissaris kunnen van thuis uit aanloggen.

3. Genodigden op de AV zijn : Directeur, management team, office coördinator en commissaris.

4. Verloop digitale vergadering:

De firma Statik zal de AV technisch ondersteunen met een elektronisch programma dat toelaat deel te nemen aan de beraadslaging en stemming, of vragen te stellen.
De aanwezigheidsregistratie gebeurt op basis van de aangelogde emailadressen; één lid AV per emailadres. Hierop kan alleen afgeweken mits voorafgaande vraag en notulering in het verslag.
We vragen aan alle deelnemers om elk achter een apart computerscherm plaats te nemen voor deelname aan de digtale AV. Indien dit voor iemand niet zou lukken, gelieve contact op te nemen met AZV (rozette.geuens@azv.be), dan zoeken we een oplossing.
Ten laatste 4 dagen voorafgaandelijk aan de AV meldt elk lid aan AZV (rozette.geuens@azv.be) of hij/zij al dan niet zal deelnemen.
Ten laatste 4 dagen voorafgaandelijk aan de AV dienen volmachten ondertekend en ingevuld per mail (gescanned of foto) bij AZV (rozette.geuens@azv.be) toe te komen.
Ten laatste 4 dagen voorafgaandelijk aan de AV kunnen leden hun vragen per mail stellen, te bezorgen aan rozette.geuens@azv.be. Tijdens de vergadering zal het Bestuursorgaan de nodige toelichting geven over de agendapunten en de ontvangen vragen beantwoorden.
Bijkomende vraagstelling ad hoc zal via handopsteking tijdens de vergadering mogelijk blijven.
De stemming zal tijdens de AV elektronisch gebeuren. Stemgerechtigden krijgen hiervoor 2 dagen op voorhand per email een unieke code. Voor volmachten wordt een bijkomende unieke code verstuurd. Voor de elektronische stemming tijdens de AV worden telkens 3 antwoordmogelijkheden voorzien:
Akkoord
Niet akkoord
Onthouding
De nieuwe wetgeving voorziet dat vanaf 01.01.2020 de onthoudingen noch voor akkoord, noch voor niet akkoord meegeteld worden.
i. Het verslag van de AV wordt in september doorgestuurd per mail naar alle leden.

Categorieën
Actualiteit

Installatie van zonnepanelen bij Hôpital Général de Panzi

Elektriciteit is een noodzakelijke voorwaarde om als ziekenhuis autonoom te kunnen werken, en om de bevolking kwaliteitsvolle gezondheidszorg te kunnen bieden.

Samenwerking met Provincie Vlaams-Brabant krijgt een vervolg

De Provincie Vlaams-Brabant en Artsen Zonder Vakantie werkten al eerder samen rond het succesvolle opleidingsproject “Jenga Maarifa”, Swahili voor “kennis opbouwen”. Een praktijkgerichte meerjarenopleiding voor onderhoudstechnici van ziekenhuizen in de regio Bukavu in Oost-Congo.

Een deel van de ziekenhuistechnici die daar werden gevormd zorgen nu mee voor de installatie van de zonnepanelen:zonnepanelen

‘Aan de installatie van de zonnepanelen wordt sowieso een opleiding voor technici gekoppeld’, vertelt expert Rik Vereecken. ‘We werken in verschillende fases. Een tweetal weken geleden is het nodige materiaal voor de installatie van de zonnepanelen gearriveerd. We kopen zoveel mogelijk materiaal ter plaatste aan, maar voor bepaalde onderdelen kunnen we niet anders dan die te verschepen. Vanaf het begin van het droog seizoen, in mei, starten we met de installatie. We gaan hiervoor samen met lokale techniekers aan de slag. De installatie is dus tegelijkertijd een opleidingsmoment waarbij we twee groepen betrekken: enerzijds nieuwe student-techniekers die nog praktijkkennis moeten opdoen, anderzijds geven we oud-studenten van Jenga Maarifa de kans om wat ze geleerd hebben verder toe te passen en te perfectioneren.’

Train the trainer

‘Het mooie is dat ik niet degene ben die alleen zal instaan voor de installatie en de daaraan gekoppelde opleiding’, zegt Rik. ‘Ik word daarvoor bijgestaan door perfect opgeleide techniekers die dankzij hun Jenga Maarifa-opleiding hun kennis en kunde kunnen doorgeven aan minder ervaren of student-techniekers. Train the trainer is het typevoorbeeld van internationale solidariteit die werkt: in samenwerking een opleidingsproject opstarten en zien dat de kennis verder wordt doorgegeven waardoor onze rol miniem wordt.’