BE73 7331 0001 0060

Capaciteitsversterkend traject uitwerken

In overleg met de lokale partner wordt een capaciteitsversterkend traject uitgewerkt voor 3 tot 5 jaar. Het steunt op een grondige analyse van noden, capaciteiten en lokale expertise bij het partnerziekenhuis.

Dit plan beschrijft de prioritaire verbeterpunten en de doelstellingen voor de samenwerking. Het wordt vertaald in een concreet actieplan waarin zendingen een centrale plaats innemen. Zo kaderen de kortdurende zendingen (2 à 3 weken) binnen een welomschreven ondersteuning op langere termijn.

Door deze aanpak kunnen onze partnerziekenhuizen zelf een kwalitatieve gezondheidszorg uitbouwen.

Stappenplan capaciteitsversterkend traject