BE73 7331 0001 0060

Borgen en uitwisselen van kennis in werkgroepen

Terreinvrijwilligers vormen het hart van Artsen Zonder Vakantie. Niet enkel op het terrein zetten zij hun expertise in, ook binnen de werking van Artsen Zonder Vakantie delen zij hun kennis en ervaring met de organisatie en de andere en/of nieuwe collega’s. Een systematische kennisuitwisseling door en met de terreinvrijwilligers is een belangrijk instrument in een duurzame partnerbenadering.

Systematische kennisuitwisseling door en met de terreinvrijwilligers.

Zo komen bij Artsen Zonder Vakantie werkgroepen met artsen en verpleegkundigen uit eenzelfde vakgebied drie tot vier keer per jaar samen om ervaringen uit te wisselen. Onderwerpen die in de werkgroepen systematisch aan bod komen zijn onder meer: noodzakelijke en/of aangewezen materialen, richtlijnen over de behandeling van ziekten, uniforme werkwijze voor de zendingen, ontwikkelen van specifiek didactisch materiaal, noodzakelijke interne vorming van de terreinvrijwilligers, …