Begin januari 2022 ondersteunde Artsen Zonder Vakantie de partnerziekenhuizen van Ijenda, Buhiga, Bumbaza, Muramvya, Gitega en Muyinga in Burundi op het gebied van ziekenhuishygiëne.

Ziekenhuishygiëne vormt de basis voor een goede kwaliteit van de gezondheidszorg. In een hygiënische omgeving wordt het risico op infecties en de verspreiding ervan voorkomen of althans sterk verminderd.

Als onderdeel van de capaciteitsopbouwende trajecten (TRC), schonk Artsen Zonder Vakantie 981 kg nieuwe uniformen voor het medisch en paramedisch personeel van de Burundese partnerziekenhuizen. Linnengoed, zoals kleding, is namelijk een van de belangrijkste oorzaken van besmetting: het is een ideale voedingsbodem voor de verspreiding van ziektekiemen. Het medisch personeel had een groot tekort aan ziekenhuisuniformen. Daardoor konden ze niet vaak en snel genoeg van werkoutfit wisselen, wat in sommige gevallen leidde tot uitstel van de ingrepen, waardoor de gezondheid van de patiënten in gevaar kwam.

Daarnaast overhandigde Artsen Zonder Vakantie 6 trolleys voor de operatiezalen. Deze dragen bij aan een goede organisatie van de uitrusting en verbeteren de arbeidsomstandigheden voor de dienstverleners wat uiteindelijk de zorg voor de patiënten ten goede komt.

Meer informatie over Artsen Zonder Vakantie in Burundi

Artsen Zonder Vakantie heeft het hart op de juiste plaats.

Als NGO bouwen wij in 5 Afrikaanse landen duurzame partnerschappen uit met meer dan 40 ziekenhuizen die ernaar streven om kwaliteitsvolle gezondheidszorg aan te bieden aan hun patiënten.

Over ons