Op 29 juli 2021 vertegenwoordigde Sanne De Mayer, Eerste Secretaris Adjunct-Hoofd Ontwikkelingssamenwerking, de Belgische ambassade in Burundi voor een officieel bezoek aan onze lokale activiteiten. Zij was in de aanwezigheid van de provinciale arts Dr. Eric Nkuzimana, van onze medisch adviseur Dr. Marcellin Kash Karubara en van Memisa coördinator, Dr. Edouard Nkurunziza.
Zo kreeg Sanne De Mayer de mogelijkheid om de duurzame veranderingen in kennisdeling en capaciteitsopbouw van gezondheidsstructuren te beoordelen in het kader van ons DGD 2017-2021-programma in samenwerking met Memisa.

Sanne De Mayer, Eerste Secretaris Adjunct-Hoofd Ontwikkelingssamenwerking van de Belgische ambassade in Burundi was bijzonder positief over de impact van onze werking, na haar bezoek aan onze lokale activiteiten:

De financiering door België heeft het onder meer mogelijk gemaakt om het leiderschap van de lokale gemeenschap te versterken, de medisch-technische capaciteiten van de zorgverleners te verbeteren en de mutualiteiten te ondersteunen. Het aantal directe begunstigden van de interventies die Memisa en Artsen Zonder Vakantie sinds 2017 in zes provincies in Burundi hebben uitgevoerd, bedraagt 330 mensen, hun steun bereikt indirect bijna 3 miljoen inwoners.

Sinds 2017 werken Artsen Zonder Vakantie en Memisa samen aan een gemeenschappelijk programma in Afrika, mede gefinancierd door DGD (Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp) met als ambitie een actieve bijdrage te leveren aan toegankelijke en kwalitatieve gezondheidszorg voor de lokale bevolking.
De samenwerking verloopt in een 5-jarig programma om actoren in het gezondheidssysteem op perifeer niveau te versterken met bijzondere aandacht voor kwetsbare bevolkingsgroepen.
Zo werken we o.a. samen aan gunstige en blijvende veranderingen in kennisdeling en capaciteitsopbouw van gezondheidsstructuren in de provincie Muyinga in Burundi.
Officeel bezoek aan het gezondheidscentrum en ziekenhuis van Muyinga
Op het programma staan bezoeken aan het gezondheidscentrum, het districtsziekenhuis, en een lokale mutualiteit van Muyinga.

Daar zien we een opmerkelijke vooruitgang op verschillende niveaus:
• Een positieve CRT-rapportage voor basisoperaties die allemaal in het ziekenhuis zelf worden uitgevoerd.
• Het beheer van basispathologieën direct in het ziekenhuis.
• Een afname van verwijzingen van patiënten buiten de provincie.
• Verbeterde hygiëne en patiëntencircuit na de recente rehabilitatie van de operatiekamer en de sterilisatieafdeling.
• Verwijzingen en tegenverwijzingen vinden plaats tussen gezondheidscentra en ziekenhuizen.

De conclusies van dit programma worden in 2022 gepubliceerd in een rapport naar aanleiding van de eindevaluatie van het programma 2017-2021.

De belangrijkste principes van het Artsen Zonder Vakantie – Memisa programma 2017-2020 binnen Ontwikkelingssamenwerking waren: de kwaliteit van de gezondheidszorg verbeteren en zoveel mogelijk mensen toegang bieden door de actoren in het gezondheidssysteem te versterken met bijzondere aandacht voor kwetsbare bevolkingsgroepen.

Dit programma legde bijzondere nadruk op aspecten van ecologische duurzaamheid, gender en digitalisering en richtte zich op 3 fundamentele doelstellingen:
1) Bevorderen van goed bestuur: versterken van lokaal leiderschap en overleg vanuit de periferie; de doorgevoerde veranderingen documenteren in samenwerking met onderzoeksinstellingen om te profiteren van ervaringen en het besluitvormingsniveau te beïnvloeden.
2)Verbeteren van het aanbod: via opleidingen, uitwisselingen en stages willen we de actoren van het gezondheidssysteem versterken zodat ze hun rol kunnen opnemen. Het gaat hierbij om versterking van de medisch-technische en organisatorische capaciteiten van zorgverleners en ondersteuning in infrastructuur, medische apparatuur, medicijnen en verbruiksartikelen.
3)Zorgen voor geografische en financiële toegang tot acceptabele kwaliteitszorg, ook voor de meest kansarmen. Hiervoor werken we op verschillende manieren om zorg te subsidiëren, risico’s te bundelen en een forfaitair prijssysteem toe te passen. Daarnaast steunen we lokale en maatschappelijke initiatieven en zorgen we voor politieke belangenbehartiging en maatschappelijke bewegingen voor meer solidariteit.

Terug naar het overzicht

Artsen Zonder Vakantie heeft het hart op de juiste plaats.

Als NGO bouwen wij in 5 Afrikaanse landen duurzame partnerschappen uit met meer dan 40 ziekenhuizen die ernaar streven om kwaliteitsvolle gezondheidszorg aan te bieden aan hun patiënten.

Over ons