De rol van ergotherapie in het multidisciplinaire werken en het verzamelen van de nodige informatie in het ergotherapie-dossier stonden ook centraal.

Samen met Fracarita organiseerden we een regionale vorming ergotherapie. Verschillende centra uit DR Congo, Rwanda en Burundi namen hier aan deel. Er was veel vraag om meer te leren over de ergotherapeutische activiteiten voor ambulante patiënten, jongvolwassenen met een mentale beperking en kinderen met IMC. De rol van ergotherapie in het multidisciplinaire werken en het verzamelen van de nodige informatie in het ergotherapie-dossier stonden ook centraal.

Artsen Zonder Vakantie heeft het hart op de juiste plaats.

Als NGO bouwen wij in 5 Afrikaanse landen duurzame partnerschappen uit met meer dan 40 ziekenhuizen die ernaar streven om kwaliteitsvolle gezondheidszorg aan te bieden aan hun patiënten.

Over ons