Het project Jenga Maarifa werd in 2016 door Artsen Zonder Vakantie gelanceerd in Bukavu (DR Congo) voor technici die in gezondheidsstructuren werken. Het is de bedoeling dat ze opgeleid worden voor het onderhoud en de reparatie van biomedische uitrusting. In augustus 2018 liep het project Jenga Maarifa af met een slotceremonie, waarbij de 20 deelnemers die de hele opleiding hadden gevolgd, hun diploma ontvingen. We willen de provincie Vlaams-Brabant bedanken, zonder wiens financiering het project niet mogelijk zou geweest zijn.

Artsen Zonder Vakantie heeft het hart op de juiste plaats.

Als NGO bouwen wij in 5 Afrikaanse landen duurzame partnerschappen uit met meer dan 40 ziekenhuizen die ernaar streven om kwaliteitsvolle gezondheidszorg aan te bieden aan hun patiënten.

Over ons