Een stap in de richting van meer valorisatie van kennis.

Vier medewerkers van het CNPK, het neuro-psychiatrisch centrum Kamenge (gelegen in het noordoosten van Bujumbura in Burundi), rondden onlangs een 2 jaar durende opleiding neurologie af. Op vrijdagmiddag 26 november 2021 kregen zij hiervoor een certificaat in aanwezigheid van Artsen Zonder Vakantie dat mee de opleiding organiseerde.

Deze opleiding maakt deel uit van het programma voor capaciteitsversterking (TRC) van het CNPK (Neuro-Psychiatrisch Centrum van Kamenge) en Artsen Zonder Vakantie. Zij is onderdeel van programma Artsen Zonder Vakantie in Burundi dat gefinancierd wordt door het Belgische Directoraat-generaal voor Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD)

In zijn toespraak feliciteerde Rev. Frère Herménégilde NDUWIMANA, directeur-generaal van de CNPK, de laureaten met hun keuze voor “de weg van de kennis”. Vervolgens bedankte hij Artsen Zonder Vakantie voor de verschillende activiteiten die zij in samenwerking met het CNPK organiseren om de kwaliteit van de zorg en het welzijn van de patiënten te verbeteren.

Professor Patrice Barasukana, die de opleiding gaf, verklaarde trots te zijn op wat na twee jaar hard werken was bereikt :

Vandaag ben ik trots omdat de gewenste competenties zijn verworven dankzij de vele inspanningen van het CNPK en Artsen Zonder Vakantie.

Namens Artsen Zonder Vakantie bedankte Dr. Marcelin Kash Karubara het CNPK voor de goede samenwerking en sprak hij een boodschap van aanmoediging aan de winnaars uit.

Dr Karubara verzocht het CNPK ook andere vormen van opleiding te organiseren om de vaardigheden van haar zorgverleners te verbeteren.

Tegelijkertijd werd een materiële schenking, bestaande uit een elektro-encefalogram, een laptop, een printer en een simulatielamp, overhandigd aan het CNPK en de bijhorende instellingen, nl. het Neuropsychiatrisch Centrum van Ngozi en het Centrum voor Geestelijke zorg van Gitega. De aankoop van dit materiaal werd gefinancierd door de Europese Unie

Een terugblik op de uitreiking van de certificaten:

Artsen Zonder Vakantie heeft het hart op de juiste plaats.

Als NGO bouwen wij in 5 Afrikaanse landen duurzame partnerschappen uit met meer dan 40 ziekenhuizen die ernaar streven om kwaliteitsvolle gezondheidszorg aan te bieden aan hun patiënten.

Over ons