In Murunda startte we in 2018 met het nieuw capaciteitsversterkend traject dat eind 2017 werd opgesteld. Dit project wordt verder gesteund.

In het domein van de basischirurgie werd een gemengde zending georganiseerd met een lokale expert en terreinvrijwilligers. De samenwerking en uitwisseling tussen het personeel van het ziekenhuis, de lokale expert chirurgie en de vrijwilligers werd als zeer positief ervaren, zowel door de partner als door de ploeg zelf.

De nauwere aansluiting bij de realiteit van het partnerziekenhuis en het medezeggenschap in de keuze van de experten zijn voor onze partners in Rwanda waardevol. Ook in het domein obstetrische en gynaecologische urgenties werd een eerste zending georganiseerd. Voor dit domein werken we nauw samen met de vzw Ingobyi die zich naast veilig moederschap toelegt op pediatrie, neonatologie en ziekenhuishygiëne. Als derde domein koos het ziekenhuis voor ondersteuning in de opmaak en opvolging van het strategisch plan van het ziekenhuis. Een lokale consultant werd ingeschakeld om het ziekenhuis van Murunda hierin te begeleiden.

Met de ziekenhuizen van Kabgayi en Ruhengeri werd de samenwerking in Rwanda beëindigd.

Artsen Zonder Vakantie heeft het hart op de juiste plaats.

Als NGO bouwen wij in 5 Afrikaanse landen duurzame partnerschappen uit met meer dan 40 ziekenhuizen die ernaar streven om kwaliteitsvolle gezondheidszorg aan te bieden aan hun patiënten.

Over ons